UserGamtininkai
Vieša
Pranešti

2020 m. ŠJGC mokytojų informacinių technologijų naudojimo tobulintinos sritys.

Kviečiame dalyvauti anoniminėje apklausoje siekiant išsiaiškinti mokytojų informacinių technologijų naudojimo tobulintinas sritis.

Įvertinkite savo žinių lygį dešimties balų sistemoje dirbant su Word programa:
Įvertinkite savo žinių lygį dešimties balų sistemoje dirbant su Exel programa:
Įvertinkite savo žinių lygį dešimties balų sistemoje dirbant su Power Point programa:
Pažymėkite kuriuos veiksmus gebate atlikti dirbdami Zoom platformoje:
Ar norėtumėte dirbti su MF Teams platforma (užsiėmimuose su vaikais)?
Kodėl?
Pažymėkite kokiais socialiniais tinklais ir programėlėmis naudojatės?
Pažymėkite kokiomis priemonėmis bendraujate su ugdytiniais
Nurodykite kokių žinių ir įgūdžių norėtumėte įgyti naudojantis IKT (konkreti tema(os)), kurios padėtų dirbant su vaikais