Useragneirjuste
Vieša
Pranešti

vadovų ugdymo įtaka tarptautinių logistikos kompanijų plėtrai

Apklausą atlieka Vilniaus universiteto Tarptaunio verslo mokyklos 4 kurso studentės bakalauro baigiamajam darbui. Darbo tema: Vadovų ugdymo įtaka tarptautinių logistikos kompanijų plėtrai. Anketa skirta logistikos įmonių vadovams, joje klausiame apie tai kokie ugdymo metodai įdiegti įmonėse ir kaip tai veikia vadovų darbo rezultatus. Anketa yra anoniminė. Jei norėtumėte susipažinti su tyrimo išvadomis susisiekite el .paštu [email protected]

Ar įmonės, kurioje dirbate veikla yra logistika? ( jei į klausimą atsakėte „Ne“ – baikite pildyti anketą)
Ar įmonėje, kurioje dirbate užimate vadovaujančias pareigas? ( jei į klausimą atsakėte „Ne“ – baikite pildyti anketą)
Pagal darbuotojų skaičių įmonė yra:
Įmonė veikia kaip:
Kada įsikūrusi įmonė, kurioje dirbate?
Įmonė teikia paslaugas šiuose geografiniuose regionuose:
Kaip dažnai Jūsų įmonėje yra vykdomos ugdymo programos?
Kaip dažniausiai gaunate informaciją apie rengiamą ugdymo programą?
Kiek Jūsų pasirinkimą dalyvauti ugdymo programoje lemia išvardinti veiksniai? (įvertinkite nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia visiškai nelemia, 10 – stipriai lemia)
12345678910
Vadovų siūlymas
Netenkinantys darbo rezultatai
Asmeninės ambicijos
Kiek Jums svarbios motyvavimo priemonės apsisprendžiant dalyvauti ugdymo programoje? (įvertinkite nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu)
12345678910
Didesnis darbo užmokestis
Paaukštinimas pareigose
Naujų kompetencijų įgyjimas
Geresni darbo rezultatai
Kiek Jūsų darbo rezultatams yra svarbūs išvardinti ugdymo metodai? ( Įvertinkite nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu)
12345678910
Įgytas aukštasis išsilavinimas
Lankyti seminarai, paskaitos, kursai,konferencijos
Darbo rotacija (perkėlimas iš vieno skyriaus į kitą)
Stažuotės
Stebėjimas (kai parodoma kaip tinkamai atlikti užduotį)
Kaip ugdymas paveikia jūsų darbo rezutatus tam tikrose srityse? ( Įvertinkite nuo 1 iki 10, kai 1 reiškia, jog nėra įtakos rezultatams, 10 – labai didelė įtaka rezultatams)
12345678910
Naujų klientų pritraukimas
Sandorių pelningumas
Sandorių pelningumas
Santykiai su pavaldiniais
Iškilusių nesklandumų eliminavimas
Darbo laiko organizavimas
Kokią turite nuomonę apie dabartinę situaciją jūsų imonėje? (Pasirinkite Jūsų nuomone atitinkantį vieną iš išvardytų variantų. Kairiausias laukelis reiškia. kad visiškai sutinkate su kairėje esančiu teiginiu. Dešiniausias laukelis reiškia, kad visiškai nesutinkate su kairėje esančiu teiginiu. Vidurinis laukelis reiškia, kad nei sutinkate nei nesutinkate)
1234567
Bendravimas su vadovais dirbančiais kitose šalyse nereikalingas/Bendravimas su vadovais dirbančiais kitose šalyse būtinas
Vadovai nesutiktų dalyvauti ugdymo programose laisvu laiku/Vadovai dalyvautų ugdymo programose laisvu laiku
Įmonės kultūra ir vizija sutampa su vadovų ugdymo politika/Įmonės kultūra ir vizija prieštarauja vadovų ugdymo politikai
Ugdymo programoms skirtos lėšos naudojamos efektyviai/Ugdymo programoms lėšos skiriamos netikslingai
Ugdymas apima nereikšmingas temas/Ugdymo programos apima aktualias temas
Pakankamas dėmesys darbo santykiams su pavaldiniais/Per mažas dėmesys darbo santykiams su pavaldiniais
Pakankamas dėmesys pardavimo ir derybų įgudžiams/Per mažas dėmesys pardavimo ir derybų įgudžiams
Vadovai sunkiai organizuoja savo laiką/Vadovai geba gerai organizuoti savo laiką
Vadovams reikia praktinių mokymo priemonių/Vadovai žino kaip praktiškai spęsti problemas ir atlikti užduotis
Vadovai išmano logistikos verslo aplinką/Vadovams trūksta informacijos logistikos verslo aplinką
Jūsų lytis?
Jūsų amžius:
Kokios Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį?
Jūsų išsilavinimas:
Kiek turite vaikų?