UserJevgenijz
Vieša
Pranešti

,,UAB Linėja transport darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo motyvų tyrimas“

Esame Utenos kolegijos verslo vadybos studijų programos studentai, rašome tiriamąjį darbą, kurio tema yra: ,,UAB Linėja transport darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo motyvų tyrimas“. Anketa siekiama išsiaiškinti „UAB Linėja transport“ įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi motyvus. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai bus apibendrinti ir pateikti tiriamajame darbe. Jums tinkančius teiginius pažymėkite X arba įrašykite savo nuomonę. Iš anksto dėkojame už atsakymus!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų darbo stažas įmonėje „UAB Linėja Transport“:
5. Ar Jūs pritariate, kad šiuolaikinėje visuomenėje tobulinti kvalifikaciją reikia visą gyvenimą?
6. Ar kvalifikacijos kėlimas yra naudingas kasdieniniame darbe įmonėje „UAB Linėja Transport“?
7. Ar įmonės „ UAB Linėja Transport“ administracija atsižvelgia į Jūsų poreikius tobulinti kvalifikaciją?
8. Kaip dažnai dalyvaujate kvalifikacijos tobulinimo(si) mokymuose?
9. Ar šiuo metu tobulinate kvalifikaciją?
10. Ar įmonėje „ UAB Linėja Transport“, pakankamai skiriama laiko ir lėšų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui(si)?
11. Kokie motyvai skatina Jus tobulinti kvalifikaciją ? (įvertinkite šiuos teiginius pagal svarbumą, žymėdami vieną atsakymą horizontalioje eilutėje)
NesvarbuVidutiniškai svarbuLabai svarbu
Vadovo paskatinimas
Mokydamasis tobulėju, plečiu akiratį
Karjeros galimybės
Konkurencija tarp darbuotojų
Privalomas kvalifikacijos tobulinimas, reikalingas atlikti su profesija susijusius darbus
Vadovo noras
12. Ar įmonėje, Jūsų nuomone, yra sukurta kvalifikacijos tobulinimo(si) kėlimo priemonių efektyvumo ir naudos metodika (dalyvavusio ataskaita ar pristatymas kvalifikacijos tobulinimo(si) tema)?
13. Kokie kvalifikacijos kėlimo(si) būdai Jums yra patogiausi?
14. Kaip Jūs manote, kokie veiksniai lemia Jūsų kvalifikacijos tobulinimo(si) sėkmę? (įvertinkite šiuos teiginius pagal svarbumą, žymėdami vieną atsakymą horizontalioje eilutėje)
RetaiVidutiniškaiLabai dažnai
Gerėja paslaugų kokybė
Didėja įmonės pelningumo rodikliai
Pagerėja įmonės įvaizdis
Darbovietė tampa patrauklesnė naujiems darbuotojams
16. Kur planuojate panaudoti kvalifikacijos tobulinimo(si) metu įgytas žinias?
17. Su kokiais sunkumais Jūs susiduriate tobulindami kvalifikaciją? (galimi keli variantai)
18. Kokių kvalifikacijos tobulinimo(si) mokymų norėtumėte artimiausiu metu? (galimi keli variantai)
19. Ar norėtumėte gauti pažymėjimą baigę kvalifikacijos tobulinimo mokymus?