Userroberta.uktveryte
Results337
Vieša
Pranešti

REKLAMA VAIKAMS: RAIŠKOS BŪDAI, TURINIO KŪRIMO TENDENCIJOS IR POKYČIAI

Gerbiami Respondentai, 

Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) ketvirto kurso studentė Roberta Uktverytė. Savo baigiamajam bakalauro darbui atlieku tyrimą, kuriuo yra siekiama  nustatyti reklamų vaikams pateikimo būdus ir jos poveikį, turinio kūrimo tendencijas ir pokyčius. 

Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas. Jūs neprivalote dalyvauti šioje apklausoje, tačiau jeigu nuspręsite dalyvauti, jūs galite bet kuriuo apklausos metu pasitraukti iš tyrimo. 

Jūsų atsakymai išliks konfidencialūs.  Šios apklausos rezultatai bus nagrinėjami bendrai su kitų dalyvių duomenimis ir jokia, jus kaip asmenį identifikuojanti informacija, nebus naudojama. 

Dalyvavimas šioje apklausoje užtruks apie 7 min. 

 

Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką ir atsakymus. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Gyvenamoji vieta:Privalomas
4. Išsilavinimas:Privalomas
5. Ar pastebite reklamas?Privalomas
6. Ar dirbate reklamos/komunikacijos srityje?Privalomas
7. Ar turite vaikų?
8. Kuriose vietose reklamą pastebite dažniausiai?Privalomas
Galimi keli variantai
9. Kokia reklama Jus paveikia labiausiai?Privalomas
Galimi keli variantai
10. Kaip manote, kodėl taip nutinka?Privalomas
Galimi keli variantai
11. Kokios produktų grupės reklamas matote daugiausiai?Privalomas
Galimi keli variantai
12. Ar pamatyta reklama lemia Jūsų norą įsigyti tam tikrą prekę arba paslaugą?Privalomas
13. Kokią įtaką Jums daro pasirodanti reklama?Privalomas
Galimi keli variantai
14. Jūsų nuomone, reklama tai:Privalomas
15. Ar socialinės reklamos turinyje, skirtame (ir) vaikams, pastebite kokių nors socialinių žinučių arba vertybių formavimo aspekto?Privalomas
16. Kokį poveikį, Jūsų manymu, reklama daro vaikams?Privalomas
Galimi keli variantai
17. Ar reklama formuoja vaikų polinkį į vartotojiškumą?Privalomas
18. Kuriuose vietose reklamą vaikams pastebite dažniausiai?Privalomas
Galimi keli variantai
19. Kaip manote, ar vaikai atpažįsta reklaminį turinį?Privalomas
20. Reklamose naudojamas vaiko įvaizdis dažniausiai:Privalomas
Galimi keli variantai
21. Kaip manote, ar nuomonės formuotojų reklamose naudojamas jų vaiko atvaizdas atneša finansinį arba turtinį kapitalą mamoms?Privalomas
22. Kaip manote, ar tėvai publikuodami vaikų atvaizdą internete pažeidžia teisę į asmens duomenų apsaugą ir interesų privatumą?Privalomas
23. Kaip manote, ar kas nors privalo griežtai prižiūrėti reklamos lauką?Privalomas
24. Jūsų nuomone, ar turi būti baudžiami reklamos gamintojai arba užsakovai, kurie skleidžia tokią informaciją, kuri veikia vaikų psichiką, skatina juos būti vartotojiškais, keičia jų elgiasį, yra žalojanti?Privalomas
25. Ar teko matyti šią TV reklamą?Privalomas
26. Kaip manote, kaip ši reklama veikia vaikus?Privalomas
Galimi keli variantai
27. Ar šioje reklamoje įžvelgiate vaikams skirtų socialinių žinučių?Privalomas
28. Jeigu atsakėte TAIP, kokias socialines žinutes pateiktoje reklamoje įžvelgiate?
Galimi keli variantai
29. Kaip manote, ar ši socialinė reklama formuoja tokias vertybes kaip toleranciją negalią turintiems žmonėms?Privalomas
Pic
30. Jūsų nuomone, ši reklama:Privalomas
Galimi keli variantai
Pic
31. Kaip manote, kaip vaiko įtraukimas į šią reklamą prisideda prie jos paveikumo?Privalomas
Galimi keli variantai
32. Kaip manote, ar ši reklama turi būti transliuojama vėlyvu laiku, kai nemato vaikai?Privalomas
33. Kuriai respondentų grupei save priskiriate?Privalomas