"IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui"

Gerbiami mokytojai, VšĮ Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos metodinė taryba inicijavo tyrimą "IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui". Jo tikslas - išsiaiškinti, kaip kompiuteriai panaudojami pamokose ir kaip kompiuterinė vizualizacija įtakoja ugdymo efektyvumą. (Kompiuterinė vizualizacija - mokomosios kompiuterinės programos, modeliavimo programos, kompiuterinės laboratorijos, testai, interaktyvi lenta, pateiktys ir kitos kompiuterinės priemonės, taikomos ugdyme.) Prašome Jūsų užpildyti klausimyną, kuriame nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Atsakymams jūs sugaišite ne daugiau 15 min. Užtikriname, kad tyrimas yra KONFIDENCIALUS ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslais bei nebus perduoti tretiesiems asmenims.

"IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui"
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokio dalyko mokytojas(a) esate? ✪

Pažymėkite dalykus, kuriuos mokote:

Koks jūsų pedagoginis stažas? ✪

Įrašykite skaičių:

Kiek kompiuterių yra klasėje, kurioje vedate pamokas?

Į klausimą atsakykite, jeigu turite pastovią patalpą arba naudojatės nešiojamuoju kompiuteriu. Įrašykite skaičių:

Kokia jūsų pedagoginė kvalifikacija? ✪

Atsakymą pasirinkite iš sąrašo.

Koks dabartinis vizualizacijos taikymo lygis jūsų disciplinoje? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - Taikau kiekvienoje pamokoje
4 - Daugumoje pamokų taikau
3 - Taikau nemažiau kaip pusėje pamokų
2 - Retai taikau
1 - Visai netaikau
Objektų ar reiškinių vaizdavimas lentoje
Realūs bandymai su tikromis medžiagomis
Realios demonstracijos su tikromis medžiagomis
Fiziniai daiktai - prototipai
Popieriuje atvaizduotos schemos
Popieriuje atvaizduoti grafikai
Popieriuje atvaizduotos geometrinės figūros
Skaidrės, parengtos Powerpoint programa
Prašau mokinių nubraižyti savo idėjas koncepcijų žemėlapyje
Prašau konspektuoti temą, jos dalį ar nubraižyti to konspekto schemą
Mokiniai nufilmuoja vaizdelius ir perkelia juos į DVD ar kitur
Kompiuterinis modeliavimas
Interaktyvi lenta
Kompiuterinės schemos
Kompiuteriniai edukaciniai žaidimai
3D vizualūs objektai
Tikrinimo užduotys (testai) kompiuteriu
Mokomieji komiksai
Kompiuteriniai grafikai
Popieriniai plakatai
Popierinės nuotraukos
Mokinių piešti piešiniai
Video filmai
Mokiniai kuria pateiktis ir pristato pamokose
Animacija
Bandymų iliustravimas kompiuterio monitoriuje / TV ekrane / ekrane
Interneto tinklalapiai

Kokias informacines technologijas dažniausiai naudojate pamokose? ✪

Galite pažymėti daugiau atsakymų.

Kodėl mokytojai naudoja kompiuterines mokymo priemones? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - visada
4 - dažnai
3 - abejoju
2 - retai
1 - niekada
Padeda laisviau jaustis klasėje
Pamokoje mažiau pavargsta nei įprastai
Parodo procesus, kurie realybėje vyksta per greitai ar per lėtai
Jūsų disciplina mokiniams tampa įdomesnė
Mokiniai lengviau pritaiko žinias mokantis tolesnes temas
Triukšmauti linkusių mokinių efektyvus darbas pamokose
Sutaupo mokytojo pastangas ir energiją pamokoje
Parodo pavojingus reiškinius ar bandymus
Patikrinami eksperimentai be nuostolių
Objektyviai įvertinamos mokinių žinios

Kokia jūsų nuomonė apie kompiuterines vizualizacijos programas? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - visiškai sutinku
4 - sutinku
3 - labiau sutinku, negu prieštarauju
2 - nesutinku
1 - visiškai nesutinku
Reikėtų derinti kompiuterines vizualizacijos programas su kitomis priemonėmis ir metodais
Dažniausiai mokytojui su programa reikia dirbti kelias valandas, kad pasiruoštų pamokos epizodui
Vizualizacija gamtos ir fiziniuose moksluose niekada neatstos eksperimento ar praktinės veiklos
Kompiuterinės vizualizacijos programos tikrai padeda mokytojui išaiškinti sudėtingus dalykus
Dažniausiai kompiuterines vizualizacijos programas taikau tik tada, kai iš kolegų išgirstu gerų atsiliepimų
Kiekviena programa, kurią įsisavinau ir pritaikiau pamokose, man labai padėjo
Profesionalai mokytojai turi mokyti pagal savo metodikas ir negaišti laiko kompiuterinės vizualizacijos taikymui
Kompiuterines vizualizacijos programas greičiau įsisavina ir dažniau taiko jaunesnio amžiaus mokytojai
Pats (pati) kuriu įvairias kompiuterines vizualizacijos priemones ir naudoju savo pamokose

Derinant kompiuterinį mokymą su kitais informacijos perteikimo būdais, ar matote šiuos ugdymo pokyčius? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - visada
4 - dažnai
3 - kartais
2 - retai
1 - niekada
Mokiniai pastebi detales, susieja jas, išskiria esmę iš didelio kiekio informacijos
Mokiniai priima informaciją "gyvai", energingai, tampa aktyvūs
Mokiniams geriau sekasi permąstyti savo įgytą patirtį, žinias
Mokiniai priima protingus sprendimus, puikiai atlieka užduotis
Mokiniai gali geriau palyginti, atskirti ar daryti loginius sprendimus
Mokiniai greičiau gali padaryti išvadas, apibendrinimus
Mokiniai atskiria teisingą informaciją nuo klaidingos
Mokiniai greičiau įsisavina žinias
Mokiniai geriau organizuoja savo mokymąsi, geba įveikti sunkumus
Ugdymas tampa efektyvesnis

Jeigu kompiuterines mokymo priemones dažniau taikytumėte savo pamokose, kas pasikeistų? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - žymiai sustiprėtų
4 - šiek tiek sustiprėtų
3 - nepasikeistų
2 - šiek tiek susilpnėtų
1 - žymiai susilpnėtų
Darbo su gabiais mokiniais organizavimo lygis
Veiklos tempų valdymas pamokose
Mokymo medžiagos išdėstymas / išaiškinimas
Iš mokinių gaunamo grįžtamojo ryšio efektyvumas
Darbo su mokymo sunkumų turinčiais mokiniais organizavimo lygis
Užduočių mokiniams diferencijavimas ir individualizavimas
Taikomų metodų kūrybiškumas pamokose
Pasitenkinimas pamokose vykstančiu mokinių darbu
Pasitenkinimas mokymo aplinkos sąlygomis
Pasitenkinimas mokinių žiniomis ir jų lygiu
Planuojamos veiklos su gabiaisiais mokiniais įgyvendinimas
Darbo pamokose kokybiškumas
Darbo pamokose efektyvumas
Pamokos tikslų atitikimas turiniui
Išsikeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas pamokose

Kokios priežastys trukdo naudoti kompiuterinės vizualizacijos priemones? ✪

Pasitikrinkite, ar visus atsakymus pažymėjote.
5 - visiškai sutinku
4 - sutinku
3 - labiau sutinku, negu prieštarauju
2 - nesutinku
1 - visiškai nesutinku
Trūksta laiko įgyti kompiuterinės vizualizacijos valdymo įgūdžius
Trūksta laiko, nes reikia įsisavinti kompiuterines programas ir pritaikyti konkrečiai temai
Esu psichologiškai nepasirengęs (usi) taikyti vizualizaciją, todėl jos bijau
Trūksta ugdymo turinį diferencijuojančių kompiuterinių programų
Mokykloje trūksta įrangos (multimedijos, interaktyvių lentų ir kt.)
Trūksta elektroninių vadovėlių su integruotomis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis
Reikia daugiau kursų, seminarų apie efektyvų IKT panaudojimą pamokose
Nemoku dirbti su IKT ir kompiuterinių vizualizacijų programomis
Dauguma programų anglų kalba, nelabai gerai ją moku