UserJelenaM
Vieša
Pranešti

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,

Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką.

 

Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
1. Pažymėkite, kokie Jūsų nuomone yra priskirtini požymiai gabiam vaikui. (žymėti tik vieną tinkamą atsakymą)Privalomas
Beveik visadaDažnaiKartaisRetai
Žingeidus
Yra plačių interesų
Kūrybingas(-a), turi lakią vaizduotę
Logiškai samprotauja
Anksti pradeda kalbėti
Kalba sklandžiai, turi turtingą žodyną
Puikiai reiškia mintis kalba
Kritiškai mąsto
Kuria pasakojimus, eilėraščius
Į klausimus atsako originaliai
Gerai sprendžia problemas
Stiprus teisingumo jausmas
Kelia didelius reikalavimus sau ir kitiems
Greitai atsišaukia į teisingumą
Turi lyderystės gebėjimų
Suranda originalų sprendimą
Sugeba ilgai koncentruoti dėmesį
Greitai mokosi
Jautrus kitiems
Sudeda sudėtingas dėliones
Greitai išmoksta dainas ar jų melodiją
Teikia pirmenybę naujovėms.
Lengvai įsijaučia į kito žmogaus, gyvulio, daikto rolę
Domisi vaidinimais
Įvairiomis balso intonacijomis bei laikysena sugeba pavaizduoti situaciją, išreikšti jausmus
Sugeba imituoti kitus (žmones, gyvulius)
Su dideliu malonumu vaidina arba kuria vaidinimus
Žaidimuose pralenkia kitus
Domisi skaičiais
Mėgsta skaičiuoti
Domisi geometrinėmis figūromis
Sprendžia sudėtingus uždavinius
Mėgsta galvosūkius
Labai gera atmintis
Mėgsta tyrinėti
2. Ar ikimokyklinės įstaigos pedagogai Jums suteikia informaciją, kaip atpažinti gabius vaikus?Privalomas
3. Kas, Jūsų manymu, turėtų rūpintis gabiųjų vaikų ugdymu? (žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
4. Ar Jūsų vaikas labai aktyvus? (žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
5. Kokių ypatingų gabumų turi Jūsų vaikas? (žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
6. Kokia veikla dažniausiai užsiima Jūsų vaikas? (žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
7. Ar Jūsų vaikas mėgsta kažkuo išsiskirti iš savo bendraamžių grupės?Privalomas
8. Kaip ugdote vaiko ypatingus gebėjimus, talentus?(žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
9. Su kokiais sunkumais susiduria gabūs vaikai ikimokyklinėje įstaigoje?(žymėti tinkamus atsakymus)Privalomas
10. Kokios Jūsų nuomone, gali būti ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
11. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti sprendžiamos ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami