UserJelenaM
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,

Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką.

 

Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
1. Pažymėkite, kokie Jūsų nuomone yra priskirtini požymiai gabiam vaikui. (žymėti tik vieną tinkamą atsakymą)
2. Ar ikimokyklinės įstaigos pedagogai Jums suteikia informaciją, kaip atpažinti gabius vaikus?
7. Ar Jūsų vaikas mėgsta kažkuo išsiskirti iš savo bendraamžių grupės?
9. Su kokiais sunkumais susiduria gabūs vaikai ikimokyklinėje įstaigoje?(žymėti tinkamus atsakymus)

Anketos meniu

Kita anketa »