„Euroguidance“ projekto sukurtų profesinio orientavimo priemonių naudojimas

Kviečiame pasidalinti patirtimi naudojant „Euroguidance“ projekto sukurtas profesinio orientavimo priemones. 

Jūsų atsakymai padės projekto įgyvendintojams įvertinti, kurios iš sukurtų priemonių buvo naudingiausios, bei kokių priemonių Jums reikėtų ateityje.

Ar naudojate „Euroguidance“ projekto sukurtas profesinio orientavimo priemones kasdieniame darbe?Privalomas
Ar žinote šias „Euroguidance“ projekto sukurtas priemones?Privalomas
TaipNe
Interaktyvūs testai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Metodiniai leidiniai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Svetainė www.mobilumogidas.lt
Metodinė užrašinė „Karjeros konsultanto užrašai“
Žaidimas „Profesijų labirintas“
Grįžtamojo ryšio žaidimas
„JUMP“ asociacijų kortelių žaidimas
Žaidimas „Profesijų loto“
Kaip dažnai naudojate šias projekto sukurtas priemones?Privalomas
Labai dažnai (kiekvieną savaitę)Dažnai (kiekvieną mėnesį)Kartais (bent 1 kartą per 3 mėn.)Retai (bent 1 kartą per 6 mėn.)Nenaudoju
Interaktyvūs testai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Metodiniai leidiniai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Svetainė www.mobilumogidas.lt
Metodinė užrašinė „Karjeros konsultanto užrašai“
Žaidimas „Profesijų labirintas“
Grįžtamojo ryšio žaidimas
„JUMP“ asociacijų kortelių žaidimas
Žaidimas „Profesijų loto“
Ar aktualu turėti ir naudoti šias projekto sukurtas priemones?Privalomas
Turiu ir naudojuNeturiu, bet norėčiau turėti ir naudotiNeaktualu naudoti
Interaktyvūs testai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Metodiniai leidiniai esantys svetainėje www.euroguidance.lt
Svetainė www.mobilumogidas.lt
Metodinė užrašinė "Karjeros konsultanto užrašai"
Žaidimas "Profesijų labirintas"
Grįžtamojo ryšio žaidimas
"JUMP" asociacijų kortelių žaidimas
Žaidimas "Profesijų loto"
Kokio tipo naujos profesinio orientavimo metodinės priemonės Jums būtų aktualios ateityje?Privalomas