,,ETF studijų aplinkos studentų vertinimas"

Tyrimo tikslas apklausti ETF studentus apie Kauno Kolegijos, Ekonomikos ir Teisės fakulteto sudarytas sąlygas studentų mokymuisi . Prašau atsakyti į pateiktus klausimus . Anketą parengė AD-9 grupės studentės Roberta Rudnickaitė ir Evelina Kulvinskaitė. Ačiū už atsakymus.

1. Kaip vertintumėte ETF aplinką?

2. Kabinetai paskaitoms:

3. Kompiuterių kabinetai:

4. Mokymosi medžiaga( knygos, pratybos):

5. Aplinka skirta pertraukai, poilsiui:

6. Kaip vertintumėte ETF dėstytojus ir jų mokymą?

7. Ar paskaitų metu naudojamos įvairios priemonės ( multimedia, knygos ir pan.) padeda greičiau įsisavinti paskaitos temą?

8. Ar naudojatės KK internetine aplinka (fc.kauko;moodle)?

9. Jeigu taip, tai kaip dažnai naudojetės? Jeigu ne, tai praleiskite šį klausima.

10. Ar internetinė aplinka jūsų nuomone sukurta tikslingai?

11. Atsakykite į pateiktus klausimus taip arba ne.

12. Ar pakankamai gaunate praktinių įgūdžių paskaitų metu?

13. Kaip manote ar visi dėstytojai atsižvelgia į jūsų mokymosi sugebėjimus?

14. Jūsų studijuojamas kursas:

15. Studijų kryptis?

16. Jūsų lytis:

17. Jūsų amžius:

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą