UserSamanta19960630
Vieša
Pranešti

„DARBUOTOJO IR ORGANIZACIJOS ETIKOS SUDERINAMUMAS“

 

Esu Samanta Freitagaitė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programos Įmonių valdymas magistrantė. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, atsakymai padės išanalizuoti darbuotojo ir organizacijos etikos suderinamumą ir parinkti priemones stiprinimui. Anketa yra anoniminė, apibendrinti duomenys bus naudojami rengiant baigiamąjį darbą.

 

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Kiek laiko dirbate šioje įmonėje?
5. Kokiame sektoriuje dirbate?
6. Jūsų pareigų lygis organizacijoje:
7. Atsakykite į teiginius ką darbdavys akcentuodavo prieš įsidarbinant?
NeTurbūt neNei taip, nei neTurbūt taipTaip
Analizuojamas Jūsų gyvenimo aprašymas/motyvacinis laiškas.
Išsiaiškinamas Jūsų išsilavinimas, profesinės žinios.
Domimasi Jūsų vertybinėmis nuostatomis.
Domimasi Jūsų patirtimi.
Etinių prioritetų išsiaiškinimas.
Organizacijos vertybių išsiaiškinimas.
8. Kas svarbiau, Jūsų manymu, sėkmingam Jūsų organizacijos vystymuisi?
Organizacijos kuriama gerovė darbuotojui.
Darbuotojo kuriami rezultatai organizacijai.
9. Kokios priemonės Jūsų organizacijoje taikomos formuojant etiką?
NeTurbūt neNei taip, nei neTurbūt taipTaip
Etikos kodeksas, reglamentai, normos, taisyklės.
Etikos auditas, apsauga, prevencija, nuobaudos.
Susirinkimai, diskusijos, mokymai.
Etikos komisija, ar kiti už tai atsakingi žmonės.
Motyvavimo programos, paskatos, išmokos.
Vertybinių nuostatų iškėlimas, akcentavimas procesuose.
10. Kokios vertybės yra svarbios Jūsų organizacijai?
Visiškai nesvarbuNesvarbuMažiau svarbuSvarbuLabai svarbu
Pripažinimas už puikiai atliktą darbą
Vertinamas darbuotojo atsidavimas darbui
Geri tarpusavio santykiai
Bendradarbiavimas
Etiškumas
Darbuotojų paskatinimai
Karjeros galimybių suteikimas
Idėjų vertinimas
Sąžiningumas
Pasitikėjimas
Rūpestingumas
Atsakingumas
Punktualumas
Tolerancija
Nepriekaištingas pareigų atlikimas
Vadovų pagalba darbuotojams
Pagarba
Lojalumas
11. Kokios vertybės yra svarbios Jums?
Visiškai nesvarbuNesvarbuMažiau svarbuSvarbuLabai svarbu
Pripažinimas už puikiai atliktą darbą
Atsidavimas darbui
Geri tarpusavio santykiai
Bendradarbiavimas
Etiškumas
Vadovų paskatinimai
Galimybė siekti karjeros
Idėjų vertinimas
Sąžiningumas
Pasitikėjimas
Rūpestingumas
Atsakingumas
Punktualumas
Tolerancija
Nepriekaištingas pareigų atlikimas
Kolegų ir vadovų pagalba
Pagarba
Lojalumas įmonei
12. Įvertinkite organizacijos suderinamumo priemonių svarbą Jums:
Visiškai nesvarbuNesvarbuMažiau svarbuSvarbuLabai svarbu
Vidinė organizacijos komunikacija.
Įmonėje diegiamos naujovės.
Vadovai noriai bendrauja su darbuotojais ir jiems padeda.
Formalus dalykinis kolegų tarpusavio bendravimas.
Įmonės rūpestis darbuotojų gerove.
Įmonė yra suinteresuota savo darbuotojų tobulėjimu ir karjeros siekimu.
Kolegų tarpusavio neformalus bendravimas.
Iškilusios problemos sprendžiamos pasitariant su pačiais darbuotojais.
Darbo laikas paskirstomas ne tik užduočių vykdymui bet ir pertraukoms.
13. Įvertinkite organizacijos suderinamumo priemonių naudojimą Jūsų organizacijoje:
Visiškai nesvarbuNesvarbuMažiau svarbuSvarbuLabai svarbu
Vidinė organizacijos komunikacija
Įmonėje diegiamos naujovės.
Vadovai noriai bendrauja su darbuotojais ir jiems padeda.
Formalus dalykinis kolegų tarpusavio bendravimas.
Įmonės rūpestis darbuotojų gerove.
Įmonė yra suinteresuota savo darbuotojų tobulėjimu ir karjeros siekimu.
Kolegų tarpusavio neformalus bendravimas.
Iškilusios problemos sprendžiamos pasitariant su pačiais darbuotojais.
Darbo laikas paskirstomas ne tik užduočių vykdymui bet ir pertraukoms.
14. Įvertinkite kiekvieną teiginį pagal tai, kiek su juo sutinkate:
Visiškai nesvarbuNesvarbuMažiau svarbuSvarbuLabai svarbu
Organizacijai svarbu užmegzti ryšį prieš įdarbinant darbuotoją.
Kiekvienam naujam darbuotojui reikėtų paskirti apmokytą asmenį.
Pravartu susitelkti į ryšius ir tinklus, nes tai gali padėti naujiems darbuotojams užmegzti ryšius su pagrindiniais organizacijos darbuotojais.
Organizacija, kuri siekia suderinti savo etiką ir bendrą etinę sinchronizaciją su darbuotuoju, turi parengti išsamią instrukciją.
Svarbu paruošti fizinę darbo vietą, informuoti personalą apie naują darbuotoją.
Pagalbą bandomuoju laikotarpiu, kad darbuotojas galėtų pasinaudoti savo socialinėmis garantijomis.
Organizacijos vadovas turi paaiškinti, patvirtinti prioritetus ir lūkesčius, kai tik atvyksta naujas darbuotojas.
Darbuotojai aktyviai įsitraukę į organizacijos veiklą, labiau yra linkę įnešti kūrybinių idėjų, suteikti pridėtinę vertę organizacijai ir pagerinti produktyvumą.
Darbuotoją įtraukti/susieti į mokymus.
Darbuotojui reikia sukurti nuolatinio koučingo/instruktavimo procesą.