_ Apie naudojamą judėjimo/regos/klausos techninės pagalbos priemonę bei asmenų aptarnavimo kokybę Techninės pagalbos neįgaliesiems Šiaulių skyriuje_

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS (toliau - Centras)

 

ANKETA

 

 

Apie naudojamĄ JUDĖJIMO/regos/klausos TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ bei  

asmenŲ aptarnavimo kokybę  ŠIAULIŲ skyriuje

 

Norėdami pagerinti asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei asmenų aptarnavimo kokybę, maloniai prašome Jus atsakyti į žemiau pateiktus klausimus apie techninės pagalbos priemonę, kuria jūs naudojatės bei Jūsų aprantavimą. Tinkamus atsakymų variantus pažymėkite arba įrašykite savo atsakymo variantą.
Iš anksto dėkojame Jums už atsakymus!

 

Pic
11. (Prie klausimo Nr.10) Kokiu kitu būdu pateikėte dokumentus?
Direktore arba kelmes rajono filialas LAS soc darbuotojas
Kaimynas yra specialistas Vilius kavaliauskas.
Dokumentus pateikė socialinės globos įstaigos įgaliotas asmuo