RutaZirgulyte
Vieša
Pranešti

_ Apie naudojamą judėjimo/regos/klausos techninės pagalbos priemonę bei asmenų aptarnavimo kokybę Techninės pagalbos neįgaliesiems Šiaulių skyriuje_

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS (toliau - Centras)

 

ANKETA

 

 

Apie naudojamĄ JUDĖJIMO/regos/klausos TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ bei  

asmenŲ aptarnavimo kokybę  ŠIAULIŲ skyriuje

 

Norėdami pagerinti asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei asmenų aptarnavimo kokybę, maloniai prašome Jus atsakyti į žemiau pateiktus klausimus apie techninės pagalbos priemonę, kuria jūs naudojatės bei Jūsų aprantavimą. Tinkamus atsakymų variantus pažymėkite arba įrašykite savo atsakymo variantą.
Iš anksto dėkojame Jums už atsakymus!

 

1. Kokia priemone šiuo metu naudojatės?
2. (Prie klausimo Nr.1) Kokia kita priemone naudojatės?
3. Ar buvote apmokytas naudotis priemone?
4. Kiek laiko teko laukti eilėje, kol gavote techninės pagalbos priemonę (TPP)?
5. Į kurį iš Centro skyrių Jūs kreipėtės?
6. Kur dažniausiai ieškote informacijos apie Centro veiklą bei jo teikiamas paslaugas?
7. (Prie klausimo Nr.6) Kur dar ieškote informacijos apie Centro veiklą?
8. Kiek kartų lankėtės Centro skyriuje?
9. Ar Centro skyriaus darbo laikas Jums yra patogus?
10. Kokiu būdu pateikėte dokumentus?
11. (Prie klausimo Nr.10) Kokiu kitu būdu pateikėte dokumentus?
12. Ar Jums pakanka informacijos apie Centro teikiamas paslaugas, apie reikalingų dokumentų pateikimą?
13. Kaip vertinate Jums suteiktas Centro Šiaulių skyriaus paslaugas nuo 1-blogai iki 10-puikiai?
14. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
15. Ar Jus aptarnavęs darbuotojas buvo mandagus ir paslaugus?
16. Kai kreipiatės į Centro darbuotojus, ar susiduriate su abejingumu, nenorėjimu spręsti klausimo?
17. Kiek laiko užtruko aprūpinimo techninės pagalbos priemone dokumentų priėmimas ir sutarties sudarymas?
18. Kokie Jūsų pageidavimai ir pasiūlymai, kaip būtų galima pagerinti klientų aptarnavimo kokybę?
19. Užsienio šalyse asmenys, gaunantys techninės pagalbos priemones, padengia simbolinę priemonės kainos dalį. Taip yra ugdomas žmonių atsakingumas ir sąmoningumas, priemonės labiau tausojamos, nėra eilių. Todėl asmuo gali greičiau įsigyti reikiamą priemonę, pasiekiama aukštesnė aptarnavimo kokybė, teikiama daugiau papildomų paslaugų. Ar Jūs sutiktumėte prisidėti finansiškai simboliškai prie priemonės įsigijimo, jei priemonių nebereikėtų laukti eilėje, jei gautumėte papildomas paslaugas bei aukštesnio lygio aptarnavimą?
20. Kokią dalį priemonės įsigijimo išlaidų sutiktumėte padengti?
21. Koks Jūsų ar atstovaujamo asmens amžius :
22. Lytis:
23. Data: