Autorius: sakiuviesojibiblioteka

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR PADALINIŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS KLAUSIMYNAS

Gerbiamas respondente,šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas yra išsiaiškinti Šakių rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos ir padalinių vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės bibliotekai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Dėkojame už Jūsų atsakymus!