Autorius: dovileskripkauskiene

Anketa mokiniams

Mielas Mokiny,šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Tave ir Tavo mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Tavo manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a) prisimink ir vertink tik 2021 m. patirtį šioje mokykloje. Čia svarbi tavo asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet pasirink tą atsakymą, kuris, Tavo manymu, yra tinkamiausias, ir pažymėk langelį (pavyzdžiui, „Su teiginiu, ko gero, sutinku“).Jeigu Tu dėl tam tikrų priežasčių negali įvertinti teiginio, gali pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą pasirink tik tada, kai tikrai netinka nė vienas iš kitų pasiūlytų variantų.Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Tavo atsakymų slaptumą. Tavo nuomonė mums labai svarbi!

Atranka į tarptautinę stovyklą - Application form - kopija

Results0
Šios anketos pagalba, siekame užtikrinti skaidrią 14 metų mokinių atranką į tarptautinę stovyklą. Prašome užpildyti visus klausymus, pateikti reikiamus įrodymus ir parašyti motyvacinį laišką, kad esate tinkamas kandidatas vykti į tarptautinę stovyklą ir atstovauti Klaipėdos Sendvario progimnaziją. Anketa pildoma tik anglų kalba.With the help of this Application form, we aim to ensure a transparent selection of 14-year-old students for the international camp. Please complete all hearings, provide the necessary evidence and write a Cover Letter that you are a suitable candidate for the international camp and ready to represent Klaipeda Sendvaris Progymnasium. The Application form should be filled in English.

Application form- International Camp (IC)

Results1
With the help of this Application form, we aim to ensure a transparent selection of 14-year-old students for the international camp. Please complete all hearings, provide the necessary evidence and write a Cover Letter that you are a suitable candidate for the international camp and ready to represent Klaipeda Sendvaris Progymnasium. Tha Application form must be filled in English.

Computer Usage Among Classmates

Results0
Please, find a minute to answer my given survey questions about computer usage among classmates. The survey was created for educational purposes. You may choose only one answer.