Autorius: PocusMind

Aplinkos apsauga

Remiantis šia anketa siekiama išsiaiškinti apie visuomenės socialinį aktyvumą aplinkosaugos srityje. Anketa yra anoniminė, o apibendrinti rezultatai bus panaudoti akdeminiais tikslais.   Iš anksto dėkoju už anketai užpildyti skirtą laiką