Autorius: MonikaChmiel

Klientų aptarnavimo paslaugų kokybės tobulinimas tarptautinėje telekomunikacijų įmonėje

Results54
Gerb. Respondente,esu Kauno Kolpingo kolegijos ekonomikos ir verslo fakulteto IV kurso studentė, rengianti baigiamajį darbą ir atliekanti tyrimą, kurio tikslas - ištirti telekomunikacijų tarptautinės įmonės klientų nuomonę apie įmonės teikiamų paslaugų kokybę. Apklausa anoniminė. Jūsų užpildytos anketos duomenimis naudosis tik tyrėjas, jie niekur nebus skelbiami taip, kad būtų galima atpažinti Jūsų tapatybę. Maloniai kviečiame dalyvauti apklausoje. Pasirinktą atsakymo variantą pažymėkite šalia esančiame apskritime arba įrašykite nurodytoje vietoje.