Autorius: GretaJar

Vartotojiškos kultūros išraiškos kompiuterinių vaidmenų žaidimų kontekste

Results164
Gerb. Respondente,   Vilniaus Gedimino technikos universiteto IV kurso Kūrybinių industrijų studijų studentė atlieka baigiamojo bakalauro darbo tyrimą, tema „Vartotojiškos kultūros išraiškos kompiuterinių vaidmenų žaidimų kontekste“. Tyrimo  tikslas – ištirti , vieno žaidėjo (angl. single-player) kompiuterinių vaidmenų žaidimų kuriamos realybės sąsajas su realiame pasaulyje klestinčia vartotojiška kultūra. Apklausos autorė užtikrina Jūsų anonimiškumą, bei tai, jog gauti duomenys bus panaudoti tik mokslinei duomenų analizei.   Apklausos atlikimo trukmė ~ 5min.   Ačiū už Jūsų laiką ir pateiktus atsakymus.