Autorius: 900802

Šiuolaikinio jaunimo kultūrinės pažiūros

Gerbiamas respondente, Lietuvos Edukologijos Universiteto socialinių mokslų fakulteto politikos socioloijos III kurso studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti šiuolaikinio jaunimo, gimusio 1990-1991m. ir gyvenančio Lietuvoje, kultūrinę raidą. Jūsų pateikta informacija mums labai svarbi ir reikalinga. Apklausa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui rašant tyrimo analizę.Todėl Jūsų informacijos konfidencialumas garantuojamas. Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakinėti į pateiktus klausimus, kiek galima tiksliau įvertinti kiekvieną teiginį. Atidžiai perskaitykite klausimą ir jo atsakymus. Sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose.