Žymė: zaidimas

Dvimatis žaidimas skirtas mobiliems įrenginiams

Gerb. respondente, esu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų programos Grafinis dizainas web dizaino specializacijos studentas. Šiuo metu kuriu dvimatį žaidimo dizainą, todėl norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie žaidimus. Šie duomenys nebus publikuojami viešai ir bus naudojami tik baigiamajame darbe. Ačiū už jūsų laiką ir pagalbą.

Projekto "Interaktyvus mirčių žemėlapis" aktualumas

Results85
Sveiki, esame meno projektų valdymo studentai ir kuriame projekto "Interaktyvus mirčių žemėlapis" eskizą. Šis žemėlapis žymi Kaune (arba ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose) gyvenusių menininkų, intelektualų, visuomenės veikėjų mirtis - mirties vietas, aplinkybes, gyvenimo istorijas. Interaktyvaus žaidimo metu pasitelkiant šiuolaikines technologijas (app, gps, street view, atkuriamos visos įmanomos nuotraukos ir video) vartotojas keliauja per jo pasirinkto asmens (dailininko, istoriko, diplomato, tremtinio, savižudžio) paskutiniąsias gyvenimo dienas/savaites/mėnesius, nukreipiant į konkrečias to veikėjo veiklą žyminčias vietas. Pasiekus tašką B pateikiama daugiau žodinės/vaizdinės informacijos (kiekviename taške rodomas filmas), leidžiama susipažinti su pastatu ir vartotojas kreipiamas į tašką C, kur tęsiasi interaktyvus žaidimas. Projekto tikslas - skleisti edukaciją ir formuoti teigiamą požiūrį į Lietuvai svarbius asmenis, pateikti alternatyvą mokytis mūsų šalies istoriją, savižudybių prevencijai, šokiruoti vartotoją faktais ir vaizdais siekiant kuo didesnio susitapatinimo.

Mokomojo simuliatoriaus grafinio dizaino apklausa

Results819
Gerbiami jaunieji ir vyresnieji kolegos, Esame kompiuterinių žaidimų kūrėjų komanda ir siekiame sukurti edukacinį žaidimą - virtualią erdvę, į kurią galėtų persikelti dalis mokymosi veiklos. Jūs esate mokymosi veiklos atstovai ir žinovai, todėl šios erdvės kūrimui jūsų pagalba yra neįkainojama. Atsakydami į pateiktus klausimus, padėsite mums apsispręsti įvairiuose darbo proceso etapuose ir sukurti įdomų bei jums patinkantį žaidimą. Kviečiame pasitelkti patirtį, vaizduotę ir pasidalinti savo pamąstymais.                                                                                      Nekantriai laukiame jūsų atsakymų.                                                                                                                                  Ačiū!   Projekto pavadinimas: “Kompleksinės inovatyvios mokymo sistemos sukūrimas ir diegimas”, Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-059   Projektą remia Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.