Žymė: visuomenė

Konfliktų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

Gerbiamas respondente, Apklausą atlieka Vytauto Didžiojo Universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė, rašanti bakalauro diplominį darbą. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti veiksnius, darančius įtaką kofliktų valdymo ypatumams privačiose bei valstybinėse gydymo įstaigose. Anketa yra ANONIMINĖ, tyrimo metu gauti duomenys nebus analizuojami pavieniui. Visų respondentų duomenys bus apdorojami ir pateikiami apibendrinti. Įvertinus medicinos darbuotojų , atliekamo darbo sudėtingumą, bei aukštą atsakomybės lygį, patiriamų stresinių ir konfliktinių situacijų, tiek dėl vidinių organizacijos savybių, tiek dėl išorės veiksnių, vykdomų sveikatos sistemos reformų. Gydymo įstaigose ypatingai svarbią vietą užima konfliktinių situacijų valdymas, prisidedantis prie darnios darbo aplinkos kūrimo ir efektyvaus organizacijos valdymo. Tikimės, kad apklausos rezultatai padės teikti siūlymus sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, bei kiekvienam organizacijos nariui konfliktų valdymo efektyvumo didinimui. Labai prašome kiek galima tiksliau atsakyti į pateiktus klausimus.

Komandos formavimas

Esame VU ekonomikos fakulteto studentai ir atliekame tyrimą, norėdami išsiaiškinti darbo komandos formavimo svarbą. Iš anksto dėkojame, kad skiriate laiko.