Žymė: verslas

Darbuotojų finansinis dalyvavimas įmonių veikloje

Anketos duomenys naudojami bakalaurinio darbo rašymui. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias bei naujai besiformuojančias darbuotojų finansinio skatinimo formas (ypač orientuotas į skatinimą, suteikiant darbuotojams įmonės akcijų) ir jų paplitimo laipsnį.

Prekės ženklo ekonominė vertė

Anketos rezultatai bus naudojami VGTU Verslo vadybos bakalauro studijų baigiamajame darbe. Niekur kitur duomenys nebus platinami.Labai aciū visiems užpildžiusiems!!!

AB "Telekomas" paslaugu rinkos tyrimas

Sios anketos duomenys bus panaudoti tik baigiamajam darbui ir niekur daugiau nebus skelbiami. Si tyrima atlieka studente, kuriai labai skubiai reikia tyrimo ir todel buvo pasirinkta zinoma imone. Visiems, kurie atsakys i klausimus, didelis dekui.

Inovacinių įmonių finansavimas

Anketa skirta inovacinę veiklą vykdančių įmonių vadovams, siekiant sužinoti šių įmonių finansavimo poreikius. Rezultatai bus panaudoti magistriniame darbe.

Kaip vertiname Lietuvos aludarius?

Šis tyrimas yra atliekamas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 3 kurso studentės siekiant išsiaiškinti, kaip Lietuvoje yra vertinama Lietuvos aludarių veikla, jų produkcija, naudojamų rinkodaros priemonių efektyvumas. Surinkti duomenys apie alaus vartotojų įpročius padės atskleisti neišnaudotas aludarių konkurencingumo didinimo galimybes.