Žymė: verslas

Banko vidaus audito veiklos organizavimas

Kokia yra bendra vidaus audito padėtis ir jo suvokimas banke, kiek ir kokią patirtį turintys žmonės dirba vidaus audito srityje ir koks teikiamas vidaus audito efektyvumas bankui.

Apklausa biuro technika naudojančioms įmonėms

Aš, Asta Rogalskytė, esu Kauno kolegjos neakivaizdinio skyriaus verslo vadybos studentė ir rašau diplominį darbą pavadinimu – „UAB „Novakopa“ konkurencingumo išlaikymas“ bei vykdau apklausą, kurios tikslas – išanalizuoti biuro technika prekiaujančių įmonių prekių paklausą ir išsiaiškinti klientų poreikius. Ši anketa - anoniminė. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus. Jums tinkamų atsakymų raides apibraukite (galite žymėti kelis Jums aktualiausius variantus).

Apie avininkystę

Atlieku rinkos paklausos analizę.Gautus duomenis panaudosiu diplominio rašymui.

Įmonių skolinimosi sprendimų įvertinimas

Anketos tikslas yra išsiaiškinti kokius finansavimo būdus pasirenka Lietuvos gamybos įmonės. Jūsų nuoširdūs atsakymai- neabejotina pagalba atliekant tyrimą, kuris skirtas magistro moksliniam tiriamajam darbui atlikti. Ačiū už Jūsų laiką!

"Viva batai" asortimentas

Esu 4 kurso studente.. Rašau diplominį darbą. Ši anketa man padetų atlikti tyrima. Prasau uzpildykite anketa...

Moterų verslumo skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo potencialas bei kūrybiškumas yra ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo šaltinis. Siekiant tolygaus moterų ir vyrų pasiskirstymo ekonominėje veikloje turime joms suteikti tam tikrą paramą, paskatinti jų aktyvumą bei ugdyti jų verslumą. Rašydama darbą tema: „Moterų verslumo skatinimas Lietuvoje“ siekiu išanalizuoti žemesnio moterų verslo konkurencingumo, palyginti su vyrų verslu, priežastis. Šiuo tikslu atliksiu tyrimą, kuris leis išaiškinti pagrindines moterų verslo problemas, gilumines jų priežastis, moterų verslo plėtojimo sunkumus ir kliūtis, kurios trukdo sukurti ir plėtoti verslą. Maloniai prašau išsamiai atsakyti į visus pateiktus klausimus. Anketa anoniminė. Bus analizuojami tik apibendrinti apklausos duomenys, todėl garantuojamas jų konfidencialumas. Dėkoju už pagalbą.