Žymė: vartotojiškumas

Konsumerizmo vizualinis triukšmas

Laba diena,   Šis nekomercinis tyrimas atliekamas humanitarinių mokslų tikslais, sprendžiant masinio vartojimo produktų dizaino kuriamą įtaką pirkėjui. Tyrimo tikslas: išanalizuoti ryšį tarp vartotojiškumo įpročių ir prekinių ženklų kuriamo vizualinio triukšmo asmeninėse vartotojų erdvėse bei nustatyti jų poveikį emocinei būsenai.

Vartotojiškos kultūros išraiškos kompiuterinių vaidmenų žaidimų kontekste

Results164
Gerb. Respondente,   Vilniaus Gedimino technikos universiteto IV kurso Kūrybinių industrijų studijų studentė atlieka baigiamojo bakalauro darbo tyrimą, tema „Vartotojiškos kultūros išraiškos kompiuterinių vaidmenų žaidimų kontekste“. Tyrimo  tikslas – ištirti , vieno žaidėjo (angl. single-player) kompiuterinių vaidmenų žaidimų kuriamos realybės sąsajas su realiame pasaulyje klestinčia vartotojiška kultūra. Apklausos autorė užtikrina Jūsų anonimiškumą, bei tai, jog gauti duomenys bus panaudoti tik mokslinei duomenų analizei.   Apklausos atlikimo trukmė ~ 5min.   Ačiū už Jūsų laiką ir pateiktus atsakymus.