Žymė: teisinės

Socialiniai-psichologiniai korupcijos veiksniai

Gerbiamasis (-oji),esu Vilniaus universiteto „Sociologijos ir kriminologijos‘‘ magistro studijų programos studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie korupcinės elgsenos socialinius – psichologinius veiksnius. Jums bus pateikti klausimai, susiję su įvairiais korupcinės elgsenos aspektais. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymus arba nurodyti savo atsakymą (jeigu Jūs nesate susidūręs (-usi) su korupcijos apraiškomis, prašome pateikti savo nuomonę apie tai, kaip Jūs įsivaizduojate asmens įsitraukimą į korupciją). Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie padės atskleisti žmonių nuomonę apie korupciją. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.

NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS

Results103
Esu Mykolo Romerio magistratūros antro kurso studentė ir vykdau apklausą, Jūsų atsakymai labai padės man rašant mano magistrinį darbą – NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS. Šio tyrimo kurios tikslai – išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie situaciją Lietuvos teisinėje sistemoje, piliečių pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema ir jos socialiniu veiksmingumu bei nusikaltimų aukų teisinės ginties socialinio veiksmingumo problemas Lietuvoje. Jūsų atsakymai ir anketoje pareikšta Jūsų nuomonė nebus viešai skelbiama. Prieš atsakydami į klausimus atidžiai perskaitykite visus atsakymo variantus ir pažymėkite tą atsakymą, kuris atitinka Jūsų nuomonę. Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Jums tiesiog reikėtų pažymėti atsakymą, tiksliausiai atspindintį jūsų nuomonę. Norėdami pažymėti atsakymą tiesiog pažymėkite langelius. Anonimiškumas garantuojamas.