Žymė: statistika

Informacinių technologijų ir statistikos įtaka transporto įmonių veikloje

Results39
Mykolo Romerio universiteto, Socialinės informatikos fakulteto, Verslo informatikos spacialybės, bakalauro studijų studentas atlieka tyrimą tema – „Informacinių technologijų ir statistikos įtaka transporto įmonių veikloje“. Tyrimo duomenys bus panaudoti vertinant informacinių technologijų ir statistikos naudą transporto įmonėms.

Lietuvos demografija

Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, jų pokyčius, pokyčių priežastis bei padarinius, analizuojantis demografinius procesus (gimstamumas, mirtingumas, migracija) ir jų sąveiką su ekonominiais, socialiniais, politiniais, ekologiniais ir kitais veiksniais. Kartais visuomenėje demografija vadinama tik gyventojų skaičiaus statistika. /Wikipedia/ Šios apklausos tikslas yra nustatyti, ką gyventojai žino ir mano apie Lietuvos demografinę padėtį.

Lietuvos gyventojų emigracijos priežastys

Gerbiamieji respondentai, Šiuo metu Vilniaus Verslo kolegijos (VVEK), finansų ir verslo vadybos, nuolatinių studijų studentai atlieka žmonių apklausą , kurios tema: Lietuvos gyventojų emigracijos priežastys. Mes norime išsiaiškinti Jūsų požiūrį į emigracijos problemą Lietuvoje. Jei Jūs sutinkate mums padėti, prašome užpildyti šią anketą. Anketa anoniminė. Surinkti duomenys bus panaudoti tik statistinei analizei, o nuo Jūsų atsakymų objektyvumo, priklausys tiriamos problemos įvertinimas ir išvados. Dėkojame