Žymė: nuoširdžius

Trečiųjų šalių piliečių, atvykusių laikinai į Lietuvą, integracija, skatinant LR piliečių toleranciją, pritarimą bei stiprinant tarpusavio pasitikėjimo santykius

Gyventojų migracija yra nuolatinis reiškinys ne tik visame pasaulyje, bet ir mūsų šalyje. Užsienio šalių piliečiai atvykę gyventi į Lietuvą dėl ekonominių bei asmeninių, nesusijusių su politiniu persekiojimu ar gamtos katastrofomis priežasčių, vadinami naujakuriais. Naujakuriai neturintys Europos Sąjungos (ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių) pilietybės, vadinami trečiųjų šalių piliečiais. Dalis šių šalių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis, kadangi savo išvaizda ir kultūra gali skirtis nuo vietos gyventojų. Tai apsunkina jų galimybes sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę, mažina socialinę darną šalyje. Taigi, imigrantų atvykimas į Lietuvą, priešingai nei kitose ES šalyse, daugiau laikomas problema nei palankia galimybe mūsų šaliai. Todėl įstojus į ES, Lietuva įsipareigojo užtikrinti darbo jėgos judėjimą Bendrijoje. Esant tokiai situacijai, svarbu skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečiams, stiprinti jų pritarimą integracijai bei palaikyti pasitikėjimo santykius. Šiuo metu Utenos regiono bendruomenės fondas atlieka tyrimą, norėdamas išsiaiškinti svarbiausias imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos problemas, todėl mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

Arbatos įvaizdžio vertinimas (naudojimo situacijos)

Anketinė apklausa yra atliekama Vilniaus universiteto Tarptautinio Verslo mokyklos studenčių. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame sužinoti apie arbatos įvaizdį, bei jos naudojimo situacijas. Ši anketa anoniminė, todėl užtikriname dėl duomenų konfidencialumo.

Personalo skyriaus veiklos kaita ekonominio nuosmukio laikotarpiu

Gerb. Vadove, Šią anketą sudarė Vilniaus Universiteto ekonomikos fakulteto magistrantas, rašantis baigiamąjį darbą apie personalo tarnybą ir jos veiklos pokyčius ekonominio nuosmukio metu. Anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus skirti magistrinio darbo rašymui. Būčiau dėkingas už Jūsų indėlį į mano tyrimą. Prašau pažymėkite pasirinktus atsakymus.Patogiausia būtų, kad anketą pildytų: personalo skyriaus vadovas, įmonės vadovas arba už personalą atsakingas darbuotojas. (jeigu turite kokių klausymų galite kreiptis [email protected]).