Žymė: informacijos

Šiaulių r. turizmo ir verslo informacijos centro internetinės svetainės www.siauliurajonas.lt patrauklumo tyrimas

Results120
Gerb. Respondente,   Šiaulių valstybinės kolegijos, Turizmo ir viešbučių studijų programos III kurso studentė Viktorija Jarkova atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro internetinės svetainės patrauklumą. Atsakinėdami į klausimus pažymėkite Jums tinkamą (-us) atsakymo variantą (-us). Apklausa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai bus naudojami tik diplominio darbo tyrimo duomenų apibendrinimui. Dėkoju už pagalbą.

Efektyvūs politinės informacijos srautai - kaip bendrauti su 10 klasės moksleiviais?

Results11
Ačiū, kad sutikai dalyvauti tyrime. Šio tyrimo tikslas – nubraižyti politinės informacijos srautų žemėlapį, rodantį, iš kur ir ką sužinai apie politiką. Tikiuosi, tai padės suprasti, ar su Tavimi bendraujama Tau priimtinomis, patogiausiomis priemonėmis. Jei ne – suteiks įžvalgų, ką gi reikia daryti, kad bendravimas taptų efektyvesnis: Tau labiau priimtinas ir lengviau pasiekiamas. Tu, pildydamas dienoraštį, padėsi suprasti, koks bendravimo stilius, forma, kanalai yra patogūs ir leistų Tau ir Tavo draugams tinkama forma, patogiai gauti informaciją apie politines aktualijas.   Prieš pradedant tyrimą, norėčiau, kad užpildytum labai trumpą (14 kls.) anketą. Užtikrinu duomenų konfidencialumą ir šios apklausos metu, ir viso tyrimo eigoje. Tai yra - niekam (be Tavo leidimo) neįvardinsiu, ką atsakei.     Sėkmės!

Poreikių tyrimas. Jonavos verslo informacijos centras.

Results33
Siekiant išsiaiškinti klientų poreikius, Jonavos verslo informacijos centras atlieka tyrimą su tikslu sužinoti Jūsų nuomonę apie centrą, vykdomą veiklą, Jūsų lūkesčius ir poreikius. Anketa yra anoniminė. Tai neužims daug Jūsų laiko. Mums svarbi Jūsų nuomonė.