Žymė: gerovė

VIRSMAS MAMA: moters preferencijos ir psichologinė gerovė prieš susilaukiant ir susilaukus pirmagimio/-ių (klausimynas Nr.2)

Results5
Sveiki, esu Vilma Ražauskienė, Esekso (JK) (bakalauras; 2014) ir Vilniaus (magistras; 2021) universitetų absolventė (kryptis - sociologija).Atlieku tyrimą apie tai, kaip keičiasi moters savijauta, psichologinė būsena, buitis ir (galimai) požiūris į gyvenimą bei preferencijos, susilaukus vaiko/-ų ir jam/jiems augant. Taip pat siekiama sužinoti, kokį poveikį moters būsenai turi vyro ir kitų asmenų įsitraukimas į vaiko priežiūrą bei namų ruošą.Tai - longitudinis tyrimas, t.y. apklausa vygdoma skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Pirmąkart apklausa pildoma laukiantis (ŠIS KLAUSIMYNAS Nr. 1) ir vėliau, kai tyrimo dalyvių pirmagimis/-iai bus 4 - 6 mėn amžiaus (klausimynas - Nr.2) bei tyrimo dalyvių pirmagimiui/iams bus 12 - 14 mėn (klausimynas - Nr.3). Taigi moterys sudalyvaus trijose tyrimo dalyse (nesilaukiant, laukiantis, kūdikiui esant 4 - 6 mėn ir kūdikiui sulaukus 12 - 14 mėn).Kad tyrimas pavyktų labai svarbu, kad būtų sudalyvauta visose trijose tyrimo dalyse ir atsakymai susieti su asmeniu, dėl to prašau nurodyti savo elektroninio pašto adresą, kad po kurio laiko galėčiau Jums atsiųsti nuorodą į sekantį klausimyną.Jūsų kontaktiniai duomenys bus naudojami išskirtinai TIK TYRIMO TIKSLAIS, o apklausos atsakymai - KONFIDENCIALŪS!Jeigu turite klausimų, susijusių su tyrimu, susisiekite su manimi el.adresu: [email protected] pildymas Jums užtruks apie 10 min. Dėkoju už skirtą laiką!Vilma P.S. tam, kad tyrimo rezultatus būtų galima "įgarsinti" tikrais, sodriais pavyzdžiais bei suteikti galimybę moterims papasakoti savo istorijas savais žodžiais, tuo pačiu metu atlieku ir interviu. Jie taip pat vyktų keliskart (laukiantis, susilaukus vaiko/-ų ir jam/-iems paaugus), trukmė - apie 30 min, būdas - ZOOM arba pasimatymas parke, jeigu gyvenate Vilniuje ir norėtumėte/galėtumėte susitikti :) Savo pasirinkimą, nurodykite pildydamos apklausą (paskutinis klausimas).

VIRSMAS MAMA: moters preferencijos ir psichologinė gerovė prieš susilaukiant ir susilaukus pirmagimio/-ių (klausimynas Nr.1)

Results9
Sveiki, esu Vilma Ražauskienė, Esekso (JK) (bakalauras; 2014) ir Vilniaus (magistras; 2021) universitetų absolventė (kryptis - sociologija).Atlieku tyrimą apie tai, kaip keičiasi moters savijauta, psichologinė būsena, buitis ir (galimai) požiūris į gyvenimą bei preferencijos, susilaukus vaiko/-ų ir jam/jiems augant. Taip pat siekiama sužinoti, kokį poveikį moters būsenai turi vyro ir kitų asmenų įsitraukimas į vaiko priežiūrą bei namų ruošą.Tai - longitudinis tyrimas, t.y. apklausa vygdoma skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Pirmąkart apklausa pildoma laukiantis (ŠIS KLAUSIMYNAS Nr. 1) ir vėliau, kai tyrimo dalyvių pirmagimis/-iai bus 4 - 6 mėn amžiaus (klausimynas - Nr.2) bei tyrimo dalyvių pirmagimiui/iams bus 12 - 14 mėn (klausimynas - Nr.3). Taigi moterys sudalyvaus trijose tyrimo dalyse (nesilaukiant, laukiantis, kūdikiui esant 4 - 6 mėn ir kūdikiui sulaukus 12 - 14 mėn).Kad tyrimas pavyktų labai svarbu, kad būtų sudalyvauta visose trijose tyrimo dalyse ir atsakymai susieti su asmeniu, dėl to prašau nurodyti savo elektroninio pašto adresą, kad po kurio laiko galėčiau Jums atsiųsti nuorodą į sekantį klausimyną.Jūsų kontaktiniai duomenys bus naudojami išskirtinai TIK TYRIMO TIKSLAIS, o apklausos atsakymai - KONFIDENCIALŪS!Jeigu turite klausimų, susijusių su tyrimu, susisiekite su manimi el.adresu: [email protected] pildymas Jums užtruks apie 10 min. Dėkoju už skirtą laiką!Vilma P.S. tam, kad tyrimo rezultatus būtų galima "įgarsinti" tikrais, sodriais pavyzdžiais bei suteikti galimybę moterims papasakoti savo istorijas savais žodžiais, tuo pačiu metu atlieku ir interviu. Jie taip pat vyktų keliskart (laukiantis, susilaukus vaiko/-ų ir jam/-iems paaugus), trukmė - apie 30 min, būdas - ZOOM arba pasimatymas parke, jeigu gyvenate Vilniuje ir norėtumėte/galėtumėte susitikti :) Savo pasirinkimą, nurodykite pildydamos apklausą (paskutinis klausimas).

Gyvūnų teisinė ir socialinė padėtis Lietuvoje

Esu V kurso teisės studentė ir atlieku apklausą apie gyvūnų padėtį Lietuvoje savo magistriniam darbui. Prašau skirti kelias minutes anketai užpildyti. Iš anksto dėkoju, jūsų nuomonė man labai svarbi.

Lietuvos vartotojų nuomonė ir žinios apie gyvūnų gerovę

Results185
Europos komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, pasitelkęs keletą mokslo institucijų vykdo įvairių grupių ES gyventojų apklausą apie gyvūnų gerovę: norima sužinoti gyventojų nuomonę, jų informuotumo lygį. Šios žinios bus panaudotos siekiant, kad informacija apie gyvūnų gerovę būtų labiau prieinama plačiąjai visuomenei, kad informacija būtų gaunama iš patikimų ir tiesioginių šaltinių. Remiantis apklausos rezultatais, bus tobulinami gyvūnų gerovę reglamentuojantys ES įstatymai. 

Socialinių problemų, jų priežasčių ir sklaidos tiriamoji apklausa

Results34
Ši apklausa yra atliekiama siekiant kuo tiksliau nustatyti labiausiai aktualias ir pasireiškiančias  socialines problemas, kurias įtakoja miesto infrastruktūra, urbanistinė aplinka ir socialinių grupių (visuomenės) dalyvavimas ir integraciją į ją. Apklausa yra anonimine, o jos rezultatai bus panaudojami ruošiant baigiąmąjį magistrinį darbą "Socialinių problemų sprendimas miesto planavimo priemonėmis. Lietuvos ir užsienio patirtis", kurio tikslas yra nustatyti racionaliausius sprendimus, kurie gali teigiamai paveikti indikatorius, lemiančius kiekvieno visuomenės nario gyvenimo kokybę miesto aplinkoje.

Socialinių darbuotojų kompetencijos stiprinimo kryptys

Results33
Tikslas - nustatyti Kauno miesto seniūnijų socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų būklę, trūkumo sritis bei kompetencijų stiprinimo sąlygas. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į tyrimo anketą, Jūsų nuoširdūs atsakymai labai pagelbės tyrimui. Tyrimo anketa yra anonimiška, tyrimo rezultatai naudojami tik moksliniais tikslais.