Žymė: žūklė

Konsultacinė apklausa dėl Atlanto lašišų mėgėjų žvejybos - 2017

Meškeriotojų apklausa dėl Atlanto lašišos sugavimųApklausą vykdoma pagal Lietuvos Nacionalinę žuvų duomenų rinkimo programą. Ačiū, kad radote laiko dalyvauti apklausoje. Jūsų nuomonė yra labai svarbi!Tyrimas trunka maždaug 20 minučių.Tyrimo tikslas:- surinkti informaciją apie Atlanto lašišos sugavimus mėgėjų žūklės metu Lietuvos upėse, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje (Teritoriniai vandenys, priekrantė ir Lietuvos ekonominė zona);- informuoti ir konsultuoti Lietuvos respublikos Žuvininkystės tarnybą prie LR ŽŪM ir LR Aplinkos ministerijos   Gamtos apsaugos skyrių apie  Atlanto lašišos ir šlakio mėgėjų žvejybą Lietuvos vidaus vandenyse ir 26  ICES rajone Baltijos jūroje.Duomenys, gauti šios apklausos metu, bus naudojami priimant sprendimus dėl Atlanto lašišos ir šlakio mėgėjų žvejybos  valdymo planų Lietuvos vidaus vandenyse ir 26  ICES rajone Baltijos jūroje Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse.Nuoširdžiai dėkoju !!!Antanas Kontautas   Klaipėdos Universiteto Jūros tyrimų instituto tyrėjas

Anketa apie žvejo bilieto naudojimą

Results106
Sveiki, esu Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto trečio kurso studentas ir atlieku marketingo tyrimą apie žvejo bilieto paplitimą Lietuvoje. Todėl maloniai prašau Jūsų užpildyti šią anoniminę anketą. Anketos duomenys bus apibendrintai naudojami rengiant kursinį darbą. Iš anksto ačiū už Jūsų atsakymus!

Žūklės leidimų įsigijimo tvarka Lietuvoje

Gerbiami respondentai, esu ketvirto kurso Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinio Fakulteto, verslo informatikos studentas. Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti Lietuvos žvejų nuomonę apie dabartinę žūklės leidimų įsigijimo tvarką bei apie leidimų išdavimo elektroninės paslaugų sistemos sukūrimo reikalingumą.