Pilnas anketų sąrašas

NEPINIGINIŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ ĮTAKA DARBUOTOJO ĮSITRAUKIMUI IR INOVATYVIAM ELGESIUI LIETUVOS BANKINIAME SEKTORIUJE

15
Sveiki!Esu Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo I kurso magistro studijų studentė.Atlieku tiriamąjį darbą, kuriuo siekiu ištirti kaip darbuotojų motyvavimas nefinansine išraiška (pagyrimais, skatinimu, pripažinimu ir pan.) atsiliepia darbuotojo įsitraukimui ir inovatyviam elgesiui (naujų idėjų, procesų, iniciayvų generavimui ir įgyvendinimui) Lietuvos bankiniame sektoriuje. Anketos duomenys bus apibendrinami ir naudojami tik moksliniais tikslais, apklausa – anoniminė, ją užpildyti vidutiniškai užtruksite iki 7 minučių.Kilus klausimams kviečiu rašyti elektroninio pašto adresu [email protected]širdžiai dėkoju Jums už skirtą laiką ir geranoriškumą prisidedant prie mano tiriamojo darbo!

Įmonių socialinė atsakomybė ir vartotojų elgsena

Gerbiamas (-a) Respondente, esu Vilniaus universiteto, Verslo informacijos vadybos, 3 kurso studentas. Atlieku tyrimą apie įmonių socialinę atsakomybę ir vartotojų elgseną.Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti respondentų (vartotojų) požiūrį į įmonių socialinę atsakomybę bei pasižiūrėti kaip tai keičia jų elgseną.Apklausa yra anonimiška ir jos rezultatai bus naudojami atliekant duomenų analizę rašto darbe.Dėkoju už Jūsų laiką ir pagalbą!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Emocinė parama vyrams

**Anketa SKIRTA VYRAMS**   Sveiki, atstovauju Pagalbos vyrams linijai "Nelik vienas", kuri teikia emocinę paramą vyrams.Atliekamas trumpas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti emocinės paramos poreikį bei labiausiai tinkamą emocinės paramos per nuotolį metodą. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti vystant emocinės paramos linijos veiklą. Atliekamas tyrimas anonimiškas, anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Anketoje nėra „teisingų“ ar „neteisingų“ atsakymų, tyrėjui svarbi Jūsų nuomonė, kuriai sugaišite tik 3-5 minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!

Nuomonės formuotojų poveikis socialinių medijų vartotojams

72
Gerb. respondente, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos studijų programos antro kurso studentė atlieka tyrimą, kurio metu siekiama ištirti nuomonės formuotojų poveikį socialinių tinklų vartotojams. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant savarankišką darbą. Apklausa anoniminė, todėl asmeninių duomenų anketoje pateikti nereikia. Anketos užpildymo trukmė 5 minutės. Jūsų atsakymai leis geriau suvokti nuomonės formuotojų poveikį ir bus labai vertingi atliekant tyrimą.

Darbingo amžiaus žmonių patirtis susiduriant su lygiomis galimybėmis įsidarbinimo procese.

212
Mielas respondente, ši apklausa skirta asmenims, kurie yra amžiaus ribose nuo 16 iki 64 metų. Apklausa yra anoniminė. Šios anketos tikslas yra ištirti su kokiomis lygių galimybių užtikrinimo problemomis susiduria darbingo amžiaus žmonės bandydami įsidarbinti į skirtingo tipo organizacijas bei įmones, taip pat svarbu nustatyti ir šios problematikos tendencingumą.Apklausa yra sudaryta iš 12 įvairaus tipo klausimų. Apklausos trukmė ~ 7-10 min.

Virtualaus Kauno žydų muziejaus poreikis

120
Sveiki!Šiuo metu kuriu virtualaus Kauno žydų muziejaus galimybių studiją. Tam, kad įgyvendinčiau šį projektą man reikalinga jūsų nuomonė. Rezultatai bus naudojami tik magistrantūros studijų baigiamajame darbe.Ačiū už jūsų atsakymus!