Pilnas anketų sąrašas

ANKETA PROFESIONALAUS CHORO VADOVAMS

Results0
Gerb. respondente, LMTA magistrantė, vadovaujama doc. R. Aiduko, tiria vadovavimo mėgėjų ir profesionaliam chorui panašumus ir skirtumus. Jūsų  išsamūs atsakymai  pasitarnaus moksliniams tyrimams, bei leis numatyti veiklos tobulinimo perspektyvas. 

Restoranų/barų lauko terasų biožidinio dizainas

Apklausą vykdo VGTU Pramonės gaminių dizaino IV kurso studentė Karolina Narbutaitė. Mano bakalaurinio darbo tema - ekologinis buitinis šildymo prietaisas, skirtas restoranų/barų lauko terasoms. Jūsų atsakymai man padės atlikti rinkos poreikių analizę bei suprasti vartotojų poreikius.Iš anksto dėkoju!

Tarptautinių atsiskaitymų rizikos ir jų valdymas (eksportuotojams)

Results1
Gerbiamas eksportuotojau,Esu MRU Apskaitos studijų programos bakalaurantė Lilijana Jakimavičienė. Rašau bakalaurinį darbą „Tarptautinių atsikaitymų rizikos ir jų valdymas“.Šio darbo tyrimo tikslas - nustatyti su kokiomis rizikomis dažniausiai susiduria importo ir eksporto įmonės vykdydamos tarptautinius atsiskaitymus bei kaip jas valdo.Anketa yra anoniminė. Apibendrintus tyrimo duomenis naudosiu  tik savo baigiamajame darbe.Būsiu dėkinga,  jeigu į klausimus atakysite dėmesingai. Atsakydami į kiekvieną klausimą, pasirinkite Jūsų nuomone, tinkamiausią atsakymo variantą, arba savo nuomonę įrašykite.Jei pageidaujate gauti informaciją apie apibendrintus šio tyrimo rezultatus, susisiekite elektroniniu paštu: lijakimaviciene@stud.mruni.eu - parengusi darbą, gautus tyrimo duomenis atsiųsiu el. paštu. Rizikos veiksniai iškirti remiantis moksline literatūra. Rizikos veiksnių sampratos yra išskiriamos taip:Šalies rizika: Politinė rizika - (karas, neramumai, politinis nestabilumas - kas taip pat gali trukdyti prekių eksportą ar importą);Ekonominė - politinė rizika (įvairus vyriusybės įsikišimai į šalies ekonomiką sąlygojantys keitimo kurso nuostolius, palūkanų praradimus (mokėjimui esant uždelstam) ir t.tEkonominė rizika:Transportavimo rizika (prekių sugadinimas aba jų praradimas transportavimo metu);Kredito rizika (mokėjimo negavimas arba jo vėlavimas. Eksportuotojas patiria nuostolius visiško nemokėjimo atveju, o importuotojui uždelsus mokėjimus patiriami nuostoliai sietini su „valiutos kurso rizikos draudimo sandorių pratęsimu“);Tiekimo (prekių pirkimo) rizika - (užsakytų prekių nepristatymas, vėlavimas, mažesnio kiekio, ar sugadintų, netinkamos kokybės prekių gavimas).Akredityvo rizika:Sukčiavimo rizika (dokumentų suklastojimas);Kokybės rizika (importuotojo nežinojimas, ar eksportuotojai pateikia prekę geros kokybės);Valiutos kurso rizika (nuo akredityvo išdavimo iki faktinio importuotojų mokėjimo gali praeiti kažkiek laiko, o tai gali sąlygoti valiutos kurso svyravimą);Rinkodaros rizika (kai tos pačios prekės kaina vidaus rinkoje mažėja, tuomet santykinė importo prekių kaina pakyla. Tai paveikia prekių apyvartą rinkoje ir sukelia perteklių).Valiutos kurso rizikaValiutos kurso svyravimai (užsienio valiutų kurso pokyčiai, kurso svyravimai sąlygojantis nuostolius).

Hibridinis automobilis

Laba diena , atlieku tyrimą siekiant sužinoti nuomonę apie hibridinius automobilius. Apklausa yra anoniminė, jos rezultatai bus panaudoti tik statistiniais tikslais.

Kelių eismo saugumo didinimas. Apklausa

Gerb. Respondente,Esu Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo studijų programos studentas. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kurio tikslas ištirti kelių eismo saugumo problemas. Pateikta anketa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus panaudoti tik statistiniam duomenų apibendrinimui.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus!P.S. „Valstybinės reikšmės keliai skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Jie išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei ir juos turto patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoja ir jais disponuoja Susisiekimo ministerijos įsteigtos regioninės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės.“

Moterų patiriamų sunkumų susilaukti kūdikio sąsajos su gyvenimo kokybe ir suvokiamu socialiniu palaikymu.

Results36
 Sveiki, esu Laura Mikutytė, šiuo metu studijuoju Lietuvos sveikatos mokslų universitete, sveikatos psichologijos magistrantūroje. Atlieku baigiamąjį magistrantūros darbą, kurio tikslas – atskleisti moterų patiriamus sunkumus susilaukti kūdikio ir sąsajas su gyvenimo kokybe ir suvokiamu socialiniu palaikymu.Prašau Jūsų sudalyvauti apklausoje ir atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Klausimyno užpildymas užtruks iki 10 minučių. Į klausimus nėra Čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų,svarbu, kad atsakytumėte kuo nuoširdžiau. Apklausos duomenys liks anonimiški, visi tyrimo duomenys bus pateikti tik apibendrinta statistika.Kilus sunkumams, neaiškumams kreipkitės tel. nr. +37067757558 arba el. paštu laura.mikutyte2@gmail.com

Tarptautinio stiklo festivalio „Vitrtum Balticum“ komunikacijos efektyvumos apklausa:

Sveiki,esu Julija Zajauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto studentė. Atlieku tyrimą apie tarptautinio stiko festivalio "Vitrum Balticum" komunikaciją ir tikslinę auditoriją. Šios apklausos tiklas yra sužinoti kokia komunikacija yra efektyviausia ir kokią auditoriją ji pasiekia.Tyrimo rezultatai bus nadojami tik moksliniais tikslais.Iš anksto dėkoju už atsakymus! 

Istorinės atminties komunikacija senųjų Vilniaus universiteto rūmų dailėje

Results14
Sveiki,Esu ketvirto kurso kūrybos komunikacijos studentė Vilniaus universitete ir baigiamajam bakalauriniam darbui pavadinimu "Istorinė atmintis dailės kūriniuose: Vilniaus universiteto kolekcijoje esančių dailės kūrinių atvejai" atlieku tyrimą, susijusį su istorinės atminties komunikacija Vilniaus universiteto senųjų rūmų dailėje.Istorinės atminties sąvokos tyrinėjimai Lietuvoje atsirado pakankamai neseniai, todėl labai norėčiau, kad skirtumėte porą minučių savo laiko ir prisidėtumėte prie šio tyrimo. Ačiū!