Pilnas anketų sąrašas

Nuotoliniai mokymai – privalumai ir trūkumai

Results221
Kaip mes mokomės šiandien? Suaugusiųjų nuotoliniai (online, internetu) mokymai – privalumai ir trūkumai.Nuotoliniai mokymai – kas tai? Praktika, kuri liks visam laikui, ar tik alternatyva pandemijos metu.Tyrimo TIKSLAS - išsiaiškinti žmonių požiūrį į nuotolinius mokymus ir ar toks mokymosi būdas jiems patinka.Klausimai yra ne apie mokyklinį nuotolinį ugdymą, tačiau apie suaugusiųjų žmonių mokymąsi online, o nebe gyvai kursuose, seminaruose ar mokymuose.

Darbo užmokesčio skirtumų Lietuvos regionuose vertinimas

Gerb. Respondente, esu Vilniaus kolegijos finansų studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas įvertinti darbo užmokesčio skirtumą Lietuvos regionuose, todėl visi atsakymai į kiekvieną klausimą yra labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė, visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tiriamojo darbo organizavimo projektiniam darbui. Iš anksto dėkoju!

Suvokiamo lyderystės stiliaus sąsajos su įsitraukimu į darbą skirtingų kartų darbuotojų grupėse

Results182
Sveiki,Esu Vytauto Didžiojo universiteto Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos studentė Dovilė Rimšaitė. Kviečiu Jus sudalyvauti mano vykdomame tyrime, kurio tikslas yra nustatyti sąsajas tarp darbuotojų suvokiamo lyderystės stiliaus ir įsitraukimo į darbą skirtingų kartų darbuotojų grupėse. Tyrimas susijęs tik su tam tikromis darbuotojų amžiaus grupėmis, todėl PRAŠOME ANKETĄ PILDYTI TIK ASMENIS, GIMUSIUS LAIKOTARPIU NUO 1965 – 1979 m. bei nuo 1995 iki 2000 m. ir turinčius bent pusės metų darbo patirties, dirbant samdomą darbą (t.y., kai Jums vadovauja kitas asmuo). Prieš pradėdami pildyti anketą, prašau įdėmiai perskaitykite informaciją apie tyrimą, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.INFORMUOTAS SUAUGUSIO ASMENS SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIMETyrimo duomenys bus naudojami apibendrinti baigiamajame magistro darbe, tad informacijos konfidencialumas yra garantuojamas. Asmenį identifikuojantys duomenys nėra renkami.Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Vidutinė tyrimo trukmė 10-15 minučių. Net sutikus dalyvauti, galėsite bet kuriuo metu  pasitraukti iš tyrimo. Jeigu sutinkate dalyvauti tyrime, prašome užpildyti anketą. Anketos užpildymą laikysime, Jūsų informuotu ir išreikštu sutikimu dalyvauti tyrime.Kilus klausimams dėl šio tyrimo prašome kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]© 1995 Bruce Avolio and Bernard Bass. All rights reserved in all media. Published by Mind Garden, Inc., www.mindgarden.com  

45-55 metų amžiaus moterų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos su menopauzės simptomais

Gerb. respondentės, Esu Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Gyvensenos medicinos magistro studijų studentė Vilma Juostė-Hassanein. Rašau baigiamąjį darbą tema „45-55 metų amžiaus moterų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos su menopauzės simptomais“. Maloniai prašau Jūsų aktyviai ir nuoširdžiai sudalyvauti anoniminėje apklausoje. Garantuoju Jūsų konfidencialumą ir anonimiškumą. Jūsų atsakymai bus naudojami tik mokslinio tyrimo tikslams, apgynus baigiamąjį darbą, jie bus sunaikinti. Jums tinkamus atsakymus pažymėkite arba įrašykite atsakymą tam skirtoje vietoje. Kilus klausimams galite kreiptis el.paštu [email protected]š anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką! 

Is nuclear power the solution to environmental problems?

Gerb. respondente, mes esame VU fizikos fakulteto studentės ir siekiame išanalizuoti visuomenės požiūrį į tam tikras problemas ir aspektus, susijusius su branduoline energija. Apklausa yra anoniminė, skirta mokymosi tikslams, bus panaudoda dalykinės anglų kalbos projekte, pateikiama anglų kalba.

Internetinio sekso tyrimas

Results18
Sveiki, gerb. respondentai! Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti, kokiomis internetinio sekso platformomis naudojasi lietuviai. Anketa anoniminė. Dėkojame už Jūsų laiką. Tyrime internetinio sekso sąvoka apibrėžiama kaip savanoriškas asmens apsilankymas internetinėje svetainėje, programoje (užtikrinančioje vaizdo, teksto perdavimo funkciją) ir savo lytinės aistros tenkinimas stebint pašnekovą (-us), galimai rodantį (-čius) savo kūną ir/ar lytinius organus ir galimai Jums patiems rodant savo kūną ir/ar lytinius organus.

Konfliktinės situacijos sprendimas

Gerbiamieji, respondentai, šios anketos pagalba bus atliktas tyrimas (kurį vykdo Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto, II kurso studentė Evelina Dulkė), kuris padės išsiaiškinti konflikto valdymo problemas. Iš anksto dėkoju už Jūsų geranoriškumą ir laiką. Anketa anoniminė jos rezultatai bus naudojami tik mano darbe. 

Pacientų nuomonės apie industrijos paramą gydytojams vertinimas

Results199
Gerb. respondente,esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos programos VI kurso studentas Karolis Pampikas. Šiuo metu rengiu magistro baigiamąjį darbą apie  pacientų požiūrį į medicinos industrijos paramą gydytojams. Tyrimu norima išsiaiškinti pacientų informutumas apie medicinos industrijos paramą gydytojams bei pacientų sprendimo pokytis renkantis gydytoją po paramos paviešinimo; taip pat, gautus rezultatus palyginti pagal pacientų socialines, demografines charakteristikas.Anketa yra anoniminė bei autorinė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfindencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Jūsų nuomonė man labai svarbi, todėl prašau nuoširdžiai atsakyti į klausimus. Atsakydami į klausimus Jūs užtruksite iki 15 min. Iš anksto dėkoju už Jūsų suteiktą naudingą informaciją ir sugaištą laiką. Iškilus klausimams dėl apklausos, galite kreiptis el. paštu: [email protected] Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Prieš pradėdami pildyti anketą, supažinkite su keliai anketoje naudojamais terminai:„medicinos pramonė“, ,,medicinos industrija “- famacinės, klinikinių tyrimų, medicinos technikos, IT bei kitos su medicina susijusios įmonės, kurių paslaugos ar produkcija gali būti naudojama pacientų gydymui, diagnostikai, priežiūrai ar reabilitacijai.,,dvigubo skaidrumo politika”- tai kontrolės sistema, skirta vykdyti skaidrią medicinos industrijos įmonių paramą gydytojams. Jos principas- įmonė apie paskirtą paramą turi pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai, kuri tai paviešina visuomenei, taip pat, parama skiriama ne gydytojui ar skyriui, bet padalinio vadovui (tarpininkui), kuris paramą (kvalifikacijos kėlimo kursus, stažuotes, med. įrangą, finansavimą mokslo darbams) paskirsto specialistams.

Lauko reklama

Esu Rūta Užandytė, III kurso Reklamos studijų programos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti viešosiose miesto erdvėse eksponuojamos išorinės reklamos poveikį vartotojų apsisprendimui pirkti. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamojo darbo tyrimui. Tyrimas yra atliekamas laikantis griežtų etikos taisyklių, todėl Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas. Jūsų dalyvavimas interviu yra labai svarbus tyrimo rezultatams. Iš anksto ačiū už Jūsų brangų laiką!