Pilnas anketų sąrašas

Vaistinių preparatų reklamos vertinimo anketa

Gerbiami, Respondentai,Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto, 4 kurso, pramogų industrijos studentė ir šiuo metu atlieku baigiamąjį bakalauro darbą. Darbo tema - PRAMOGOS KAIP REIŠKINIO ELEMENTAI IR FUNKCIJOS AUDIOVIZUALINĖJE VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOJE: KOMUNIKACIJOS ASPEKTAS. Mano tikslas išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį vaistinių preparatų sferoje.

Kalėjimo bausmę atlikusių asmenų reintegracija.

Results19
Sveiki, esu Vilniaus Universiteto, sociologijos ir kriminologijos pirmo kurso studentė. Noriu paprašyti Jūsų pagalbos tyrime, kuriuo siekiama išsiaiškinti visuomenės požiūrį į kalėjimo bausmę atlikusius asmenis ir jų reintegracijos galimybes. Tyrimo atsakymų duomenys yra anoniminiai.Ačiū už Jūsų dalyvavimą.

Tyrimo anketa „Lietuvių keliavimo tikslai“

Gerb. respondente,Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, verslo fakulteto, turizmo verslo studijų programos pirmo kurso studentė... Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti lietuvių keliavimo įpročius ir motyvus. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti atliekant savarankišką darbą. Vykdomas tyrimas yra anonimiškas, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų variantų, svarbiausia tik Jūsų asmeninė nuomonė, kuriai išreikšti užtruksite apie 5 minutes. Jūsų išsakyta nuomonė leis išsiaiškinti kaip dažnai, kokiais tikslais keliauja lietuviai. Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pabraukite/įvardinkite Jums labiausiai tinkančio atsakymo variantą, o reikiamose vietose atsakymus įrašykite.Ačiū už Jūsų laiką!

Jauno vartotojo požiūrio į reklamą vertinimas Lietuvoje

Gerb. Respondente, esu Vytauto Didžiojo universiteto Kūrybinių industrijų IV kurso studentė. Ši apklausa yra reikalinga mano bakalaurinio darbo tyrimui, kurio tikslas - išsiaiškinti koks yra jauno vartotojo požiūris į reklamą Lietuvoje ir kaip jis ją vertina. Ši anketa yra anonimiška, gauti duomenys nebus viešai skelbiami, o bus naudojami tik moksliniams tikslams.Anketos galutiniai rezultatai nebus viešai publikuojami.

Vadovų apklausa apie Ikimokyklinio ugdymo specialistų vadybinės karjeros planavimo ypatumus ir galimybes

Results0
Gerbiamas respondente, kreipiuosi į ikimokyklinio įstaigų vadovus, esu Šiaulių Unoversiteto, Edukologijos instituto, Edukologijos magistro studijų programos II  kurso studentė.    Atlieku tyrimą apie ikimokyklinio ugdymo specialistų vadybinės karjeros planavimo ypatumus ir galimybes. Prašau Jūsų skirtis kelias minutes laiko ir atsakyti į keletą klausimų. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs ir tik apibendrinta forma bus pateikti magistro baigiamaje darbe. Anketa yra ANONIMINĖ. Dėkoju už Jūsų atsakymus.

UAB "Ermitažas" elektroninė parduotuvė

Results34
Gerbiamas Respondente, Esu Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto reklamos vadybos Ⅲ kurso studentas Domantas Liumas, atliekantis tyrimą baigiamajam darbui – UAB „Ermitažas“ pardavimo skatinimas ermitazas.lt elektroninėje parduotuvėje. Tyrimo tikslas - atlikus pardavimo skatinimo el. parduotuvėje ermitažas.lt analizę, pateikti produktų pardavimo skatinimo planą. Anketa yra anoniminė, visi duomenys bus naudojami tik baigiamojo darbo tikslams pasiekti. Ačiū už sugaištą laiką.

Visuomenės požiūris į elektromobilius

Results8
Esu Vilniaus kolegijos II kurso studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, kaip visuomenė vertina elektromobilius.Jūsų atsakymai yra labai svarbūs, todėl prašau užpildyti šią anketą. Visa gauta informacija yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslams.

Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas pradinio ugdymo procese

Esu IV kurso pradinio ugdymo studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas– išsiaiškinti mokytojų aktyvių mokymo(si) metodų taikymą ugdymo procese.Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas.Dėkoju už atliktą darbą!

MUZIKOS ATLIKĖJAS TELEVIZINĖJE REKLAMOJE

Gerbiamas Respondente, Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto IV kurso pramogų industrijų programos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti ar atlikėjas, kuris reklamuoja produktą/paslaugą, turi įtakos to produkto/paslaugos populiarumui, perkamumui, žinomumui.Apklausa yra anoniminė, tyrimo rezultatai bus panaudoti tik moksliniams tikslams – bakalauro baigiamajame darbe.  Dėkoju už Jūsų atsakymus!