Pilnas anketų sąrašas

Anketinė apklausa - JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ SPORTINĖS MOTYVACIJOS RAIŠKA

Lietuvos Sporto universiteto studentas Aurinas Ivaškevičius atlieka tyrimą tema: ,,JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ SPORTINĖS MOTYVACIJOS RAIŠKA“. Šiuo tyrimu norėčiau ištirti išorinius ir vidinius veiksnius lemiančius jaunųjų  sportininkų (7 -11 m.) motyvaciją sportuoti. Prašau užpildyti  anketą pažymint joje ją atitinkančius laukelius. Atsakymų rezultatai padės stiprinti  jaunų futbolininkų motyvaciją. Anketa anoniminė.

Naudojimosi banko paslaugomis įpročiai

Results32
Sveiki,būsiu dėkinga, jeigu galėsite atsakyt į porą klausimų apie savo naudojimosi banko paslaugomis įpročius. Atsakymų anonimiškumas garantuojamas, o rezultatai bus panaudoti kaip atspirties taškas integruotos rinkodaros komunikacijos krypčiai.

VAISTŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

Results52
Šios apklausos tikslas – įvertinti Jūsų požiūrį į vaistų atliekų rūšiavimą Lietuvoje. Apklausa yra ANONIMINĖ. Vadovaudamosi moksline etika, tyrėjos įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.Labai svarbu, kad nuoširdžiai išreikštumėte savo požiūrį į VISUS klausimyno teiginius. Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, anketą užpildysite per 10-15 min.Pastaba: aprašant situacijas šiame klausimyne dažniai vartojama vyriška giminė. Ši gramatinė forma pasirinkta tik dėl kalbos glaustumo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Šiaulių banko išduodamų būsto paskolų analizė

Results38
Sveiki, esu Vilniaus kolegijos II kurso studentė.Rašto darbe apie AB Šiaulių banko išduodamas būsto paskolas atlieku tyrimą, ir man labai reikalinga informacija asmenų kurie yra AB Šiaulių banko klientai ir turi pasiėmę būsto kreditą šiame banke. Anketa yra anonimiška!Labai ačiū už atsakymus!

Pramogų startuolio marketingo sprendimų vertinimas iš tikslinių vartotojų pusės

Sveiki,Esu Ieva Spūdytė, KTU verslo ir antreprenerystės studijų programos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalauro baigiamąjį darbą apie pramogų startuolio marketingo veiksmus ir šia apklausa noriu sužinoti tiklsinio verslo vartotojo - jaunų tėvų - nuomonę apie startuolio priimtus marketingo sprendimus. Tai padės įvertinti, kokias klaidas marketingo srityje daro ne tik šis startuolis, bet ir kiti, taip pat bus išgirsta ir respondentų nuomonė.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS ŽAIDIMAIS: PEDAGOGŲ POŽIŪRIS

Gerbiami priešmokyklinio ugdymo pedagogai,        Šią anketą sudarė Šiaulių universiteto Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų IV kurso studentė. Anketa skirta išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą žaidimais. Anketa yra anoniminė. Joje nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, pastarieji tiesiog atspindi nuomonių įvairovę. Jūsų objektyvūs ir nuoširdūs atsakymai labai svarbūs. Prašyčiau Jūsų atsakymą/us labiausiai atitinkantį/čius Jūsų nuomonę ar situaciją pažymėti ženklu X arba įrašyti savo atsakymus. Kituose (atviro tipo) klausimuose prašyčiau įrašyti Jūsų nuomonę.

TEKSTILĖS ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

Šios apklausos tikslas – įvertinti Jūsų požiūrį į tekstilės atliekų rūšiavimą Lietuvoje. Apklausa yra ANONIMINĖ. Vadovaudamosi moksline etika, tyrėjos įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.Labai svarbu, kad nuoširdžiai išreikštumėte savo požiūrį į VISUS klausimyno teiginius. Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias. Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, anketą užpildysite per 10-15 min.Pastaba: aprašant situacijas šiame klausimyne dažniai vartojama vyriška giminė. Ši gramatinė forma pasirinkta tik dėl kalbos glaustumo. Tikimės Jūsų supratingumo.

Dvarų sodybų renovacijos poveikis vietos bendruomenėms

Results51
Dvarų sodybos yra mūsų šalies kultūros paveldo objektas, kuris atspindi mūsų visuomenės praeitį, dabartį ir nurodo ateities kryptį. Lietuvoje daugiau nei 80% visų dvarų sodybų yra apleistos, neprižiūrimos ir paliktos likimo valiai. Yra svarbu išsiaiškinti kiek visuomenei yra svarbus, jų gyvenamojoje aplinkoje esančių dvarų sodybų panaudojimas ir renovacija (atkurimas). Taigi apklausos pagrindinis tikslas nustatyti ar dvarų sodybų renovacija daro teigiamą poveikį vietos bendruomenėms ir jų gyvenimui.  

Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas apie valstybės 2050 m. projektą „Nepriklausoma atsinaujinančios elektros energetikos šalis “

Esu Daivaras Lenzbergas, Vilniaus technikos ir dizaino kolegijos, elektros ir automatikos inžinerijos trečio kurso studentas. Atlieku taikomųjų tyrimų praktinį darbą ir man įdomi Jūsų nuomonė apie Lietuvos norą iki 2050m. tapti nepriklausoma atsinaujinančios elektros energijos šalimi. Apklausos duomenys bus panaudoti šio tyrimo analizei ir rašant praktinį darbą.

Ieškau draugės!

Aš esu 49 metų rimta, tvarkinga moteris ir ieškau gyvenimo draugės, dar vis turiu vilties , kad kažką rasiu