Pilnas anketų sąrašas

LAUKO REKLAMOS EFEKTYVUMO TYRIMAS

Aš, KTU universiteto magistrantė, tiriu, lauko reklamos efektyvumą. Todėl prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.

Apklausa

Apklausa apie prekių įsigijimą internetu

Projektas „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“.

Results90
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius, kartu su partnerėmis, Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijomis, planuoja vykdyti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“. Projekto metu planuojama įgyvendinti rengiamų ir priimamų teisės aktų perkėlimą į elektroninę terpę, jų aktualizavimą ir pateikimą administracijų internetiniuose tinklalapiuose, užtikrinant patogų paieškos mechanizmą. Asmens tapatybės nustatymo mechanizmo pagalba identifikuoti gyventojai įstaigų tinklalapiuose galės pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais. Projekto metu bus įgyvendintos reitingavimo, apklausų sistemos, užtikrinančios grįžtamąjį ryšį. Bus sudarytos sąlygos transliuoti Savivaldos tarybų, kolegijų, komitetų posėdžius virtualioje terpėje, užtikrinant galimybę gyventojams susipažinti su sprendimų priėmimo eiga ir regiono politikų darbo procesu, sudarytos galimybės balsavimų rezultatus pateikti savivaldybių tinklalapiuose realiu laiku, iškart po balsavimo. Prieš pradedant realius projekto įgyvendinimo darbus, tikslinga identifikuoti tokio pobūdžio projekto įgyvendinimo poreikį. Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Anonimiškumas garantuojamas.

SOCIALINĖS REKLAMOS AKTUALUMAS VISUOMENEI

Mielas respondente, Šia anketa siekiame sužinoti Jūsų nuomonę apie socialinę reklamą Lietuvoje ir jos efektyvumą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Anketa yra visiškai anonimiška. Atsakymo variantą pažymėkite varnele arba įrašykite atsakymą į tam skirtą vietą. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

Moksleivių pilietinis dalyvavimas

Dažnai tenka išgirsti, kad jaunimas nėra pilietiškas, jam mažai terūpi politiniai reikalai. Savo tyrime „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų įtaka jaunimo politinei socializacijai Lietuvoje“ siekiu išsiaiškinti, ar narystė jaunimo organizacijose turi įtakos jaunimo politinio dalyvavimo ir politinių žinių lygiui. Šio tyrimo sėkmę lems nuoširdūs Jūsų atsakymai.

Apklausa apie "Pizza Jazz"

VU Kauno humanitarinio fakulteto studentai atlieka anketinę apklausą apie „Pizza Jazz“ piceriją ir jos teikiamas paslaugas. Jūsų nuomonė padės išsiaiškinti „Pizza Jazz“ privalumus ir trūkumus bei pagerinti įmonės veiklą.