Pilnas anketų sąrašas

apie merginas (tik vaikinams)

tikslas: išsiaiškinti vaikinų nuomonę apie merginas, jų elgesį ir sužinoti, kokios merginos patinka ar nepatinka daugumai ir kodėl

Darbas studiju metu

Jaunatviskas maksimalizmas - kodel studentai dirba? Kaip tai itakoja studiju kokybe?

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDOS FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMU, TVIRTINIMU, ĮGYVENDINIMU BEI PRIEŽIURA, TYRIMAS

Gerb. respondentai, maloniai kviečiame dalyvauti apkausoje. Apklausa organizuojama siekiant atlikti Trakų rajono savivaldos funkcijų, susijusių su planavimo dokumentų rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu bei priežiūra tyrimą. Apklausos tikslas – įvertinti Trakų rajono strateginio planavimo sistemą, nustatyti strateginio planavimo savivaldybės institucijose problemas ir atsižvelgus į tyrimo rezultatus pateikti išvadas bei rekomendacijas. Apklausa anoniminė. Apklausos duomenys bus panaudoti išskirtinai magistrinio darbo tyrimams atlikti. Dėkoju už pagalbą ir nuoširdžius atsakymus. Su pagarba Neringa Sendžikienė

Alkoholinių gėrimų reklamos įtaka televizijos žiūrovams

Gerb. Respondente, Kviečiu Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas išsiaiškinti kokią įtaką (poveikį) žiūrovams daro alkoholinių gėrimų reklama per televiziją. Apklausą vykdo Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė. Ši anketa anoniminė, o apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti anketos autorės individualiame marketingo tyrimų modulio darbe. Prašau atsakykite į žemiau pateiktus klausimus. Pagarbiai, anketos autorė