Pilnas anketų sąrašas

Šiuolaikinio studento kompiuteris (deep hadware :)

Pakankamai išsami apklausa apie kompiuterio technines charakteristikas, tačiau pateikta su tam tikra potekste, kuri tikiuosi sukels bent vieną šypseną. Anketoje surinkti realūs techniniai duomenys, nuo „Windows 95“ iki naujausių laikų. Anketoje nebus klausimų apie programinę įrangą. Tikslai: 1. Surinkti duomenis apie šiuolaikinio studento kompiuterio technines charakteristikas. 2. Išsiaiškinti kiek gerai studentai įsigilinę į kompiuterio charakteristikas. 3. Nustatyti asmenų požiūrį i savo kompiuterį, kompiuterio daroma įtaka asmeniui. 4. Suteikti naudingos informacijos apklausoje dalyvaujančiam asmeniui.

Nuotolinio mokymosi poreikis

Maloniai prašau atsakyti į anketos klausimus. Prieš atsakydami į klausimus prašau juos labai įdėmiai perskaityti ir pažymėti tuos atsakymų variantus, kurie geriausiai atspindi Jūsų nuomonę. Anketa anoniminė. Šio sociologinio tyrimo tikslas - išaiškinti nuotolinio mokymosi poreikius Lietuvoje ir pateikti rekomendacijas naujų kursų rengimui ir teikimui.