Pilnas anketų sąrašas

Kaip vertinate Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainę www.mazeikiai.lt

Gerb.Respondente, Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos studentė rašo darbą tema „Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainės vertinimas vartotojų požiūriu“. Apklausos duomenys ir kiti Jūsų pasiūlymai bus panaudojami savivaldybės interneto svetainės kokybei gerinti. Anketa – anoniminė. DĖKOJU UŽ ATSAKYMUS!

Artificially powered exoskeletons

Artificially powered exoskeletons are robotic suits which give the wearer superhuman strenght and speed. There are no controls - you simply move your hand, and the suit amplifies the power of movement. US DARPA has invested $50 million dollars in this project. Do you think it has a future in the military (or medicine) or is it just a silly dream?

požiūris į studentų dalyvavimą politikoje

Gerb. Respondente, II kuso sociologijos specialybės studentė atlieka tyrimą- eksperimentą tema: „Požiūris į studentų dalyvavimą politikoje“. Anketos tikslas- išsiaiškinti jaunimo požiūrį į studentų dalyvavimą politikoje. Jūs buvote pasitinktas atsitiktinės atrankos metodu. Anonimiškumas ir suteiktos informacijos konfidencualumas yra garantuojamas. Prašau, anketoje atsakymus apvesti rutuliuku (galimi keli atsakymų variantai) ir nepraleisti nei vieno klausimo. Dėkoju už nuošidžius atsakymus. prašau pildyti tik studentus