Žodinis bendravimas ir jo ypatumai

Šiuo metu esu Vilniaus kolegijos I kurso studentas, atliekantis projektą apie žodinį bendravimą ir jo ypatumus.

Labai prašau atsakyti į klausimyno klausimus.

Klausimynas neužims daug laiko, apklausa anoniminė.

Jūsų nuomonė nuo ko priklauso sėkmingas bendravimas?
nuo užmezgamo raporto
Ai nebegerk
Nuo klausytojo ir kalbetojo
Nuo tavęs pačio
Nuo to ar yra bendra tema apie kurią būtų galima kalbėtis su pašnekovu.
Nuo noro bendraut
Nuo to ar pašnekovas kreipia dėmesį į tai kas jam yra sakoma
Nuo to kaip kalbėtojas perduodą informaciją ir kaip ją priima klausytojas.
Nuo to ar abi pusės nori bendrauti
Nuo suvartoto alkoholio kiekio
Nuo alkoholio kiekio
Nuo manęs
Bendravimo
:)
Sėkmingas bendravimas priklauso nuo galimybių išreikšti savo mintis tinkamai ir noro.
Nuo abiejų pusių noro bendrauti
Nuo netylėjimo
nuo kalbėtojo
Nuo informacijos pateikimo tikslumo ir interpretavimo adekvatumo
Nuo išklausimo, patarimų
Nuo tuometinės būsenos, aplinkos veiksnių, pašnekovų
nuo klausymosi, informacijos perdavimo ir supratimo
Nuo gestu ir temos, be to ir nuo pašnekovo su kuriuo kalbame
Nuo temos,klausytojo susidomėjimo
Nuo pasitikejimo savimi, nuo klausytoju
Nuo klausytojo atidumo ir kaip kalbėtojas perduoda informaciją