Usersskatutee
Vieša
Pranešti

Žmogiškųjų išteklių valdymas įmonėje

Jūsų lytis?
Ar teigiamai vertinate personalo valdymą jūsų įmonėje?
Ar sutinkate su teiginiu, kad jūsų įmonė vertina savo personalą ?
Ar jūsų įmonėje yra ugdomi darbuotojai ?
Ar įmoneje yra personalo skatinimo sistema ?
Kokius darbuotojo skatinimo metodus naudoja jūsų įmone ?
Kokį darbuotojų skatinimo metodą laikote tinkamiausiu?
Kas jus asmeniškai skatina dirbti geriau?
Ar manote, kad jūsų įmonėje personalo poreikis visuomet numatomas laiku ?
Ar sutinkate, kad lojalus darbuotojas - geras darbuotojas ?