UserEstuba
Vieša
Pranešti

ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS vs. KONKURENCINIS PRANAŠUMAS

Mieli respondentai, Siekiant išsiaiškinti žmogiškojo kapitalo vaidmenį formuojant organizacijos konkurencinį pranašumą, atliekama ši apklausa. Tyrimo metu bus apklausiami Lietuvos privačių įmonių darbuotojai. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šiuos klausimus ir pažymėti vieną ar kelis iš nurodytų atsakymo variantų (pažymėti kryželiu) arba parašyti reikiamus duomenis. Labai prašome atsakyti į kiekvieną anketos klausimą. Jūsų atsakymai bus panaudoti apibendrinta forma rašant magistro baigiamąjį darbą ir užtikrintas duomenų anonimiškumas. Tikimės, kad anketai skirsite dalį savo brangaus laiko ir nuoširdžiai atsakysite į pateiktus klausimus. Žmogiškasis kapitalas – tai žmogaus sukauptos žinios, įgūdžiai, gebėjimai, patirtis, motyvacija, įpročiai juos efektyviai ir našiai naudoti kuriant ar gaminant visuomenei vertingą produktą. Konkurencinis pranašumas – tai įmonės prekės ar paslaugos atributas, padedantis išsiskirti iš konkurentų ir suteikiantis įmonei stiprią poziciją rinkoje.
1. Įmonė - tai (pasirinkite vieną atsakymo variantą):Privalomas
2. Ar yra Jūsų įmonėje personalo valdymo (žmoniškųjų išteklių) skyrius?Privalomas
3. Ar rinkdamiesi darbo vietą kreipiate dėmesį į žmogiškąjį kapitalą joje?Privalomas
4. Įvertinkite savo žmogiškojo kapitalo kiekvieną sudedamąją dalį:Privalomas
Labai geraiGeraiNei gerai, nei blogaiBlogaiLabai blogai
Darbinės žinios
Gebėjimai (įgūdžiai)
Darbinė patirtis
Motyvacija
Kvalifikacija
Sveikatos būklė
Gabumai
Įpročiai darbe
Asmeninės savybės
5. Ar Jums svarbu nuolat kelti savo kvalifikaciją (jei nesvarbu ar visiškai nesvarbu pereikite prie 7 klausimo)?Privalomas
6. Kokie veiksniai skatina kelti Jūsų profesinę kvalifikaciją (pasirinkite vieną ar kelis atsakymo variantus)?
7. Kaip manote, kas yra Jūsų organizacijos konkurencinis pranašumas (pasirinkite vieną-tris atsakymo variantus)?Privalomas
8. Kaip manote, kokią naudą kuria konkurencinis pranašumas įmonei (galimi keli atsakymo variantai)?Privalomas
9. Įvertinkite organizacijos išteklių svarbą formuojant konkurencinį pranašumą:Privalomas
Labai svarbuSvarbuNei svarbu, nei nesvarbuNesvarbuVisiškai nesvarbu
Reti
Nekomercelizuojami
Sunkiai perkeliami iš vienos vietos į kitą
Nuolat vystomi
Vertingi
Nenukopijuojami
Unikalūs
10. Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai dažnaiDažnaiNei dažnai, nei retaiRetaiLabai retai
Nuolat teikiu pasiūlymus vadovybei dėl įmonės tobulinimo
Esu suinteresuotas įmonės sėkme
Darbui atsiduodu 100 procentu
Esu darbštus
Mėgstu aktyvų poilsį
11. Kaip manote, kas daugiausiai įtakos turi įmonės konkurencinio pranašumo kūrimui?Privalomas
12. Kaip manote, kokį vaidmenį vaidina žmogiškasis kapitalas įmonės vertės kūrimo procese?Privalomas
13. Ar pritariate tokiam teiginiui: žmogiškasis kapitalas – neatsiejama kiekvienos įmonės vertės kūrimo dalis?Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
15. Kiek laiko dirbate šioje įmonėje?Privalomas
16. Įmonės dydis, kurioje dirbate:Privalomas
17. Jūsų pareigos:Privalomas
18. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
19. Jūsų lytis:Privalomas