Vyresnio amžiaus darbuotojų su amžiumi susijusių stereotipų darbo vietoje suvokimo ir įsitraukimo į darbą ryšys

Informuotas suaugusiojo asmens sutikimas dalyvauti moksliniame tyrime

 Tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Prašau atidžiai perskaityti ir išsamiai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.

 
Tyrėjai ir tyrimo tikslas:

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos bakalauro studijų programos 4 kurso studentė Asta Žilinskaitė. Tyrimo tikslas - atskleisti vyresnio amžiaus (šiuo metu turinčių 50 metų ir vyresnių) darbuotojų su amžiumi susijusių stereotipų darbo vietoje suvokimo ir įsitraukimo į darbą ryšį. Tyrimui vadovauja Prof. dr. Loreta Bukšnytė - Marmienė.


Tyrimo procedūra ir kviečiami dalyvauti:

Tyrime kviečiami dalyvauti dirbantys asmenys, kuriems šiuo metu yra 50 metų ir daugiau. Jo metu Jūs turėsite atsakyti į pateiktus klausimus šioje formoje. Dalyvavimas tyrime truks apie 10 - 15 minučių.


Dalyvavimo ir pasitraukimo sąlygos:

Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs bet kuriuo metu galėsite pasitraukti iš tyrimo.


Konfidencialumas ir duomenų saugojimas:

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu ir kuri galėtų būti tiesiogiai susieta su Jumis, išliks konfidenciali ir bus naudojama tik mokslinio darbo tikslais. Siekiant išsaugoti konfidencialumą Jūsų atsakymai išliks anonimiški.

 

Tyrimo duomenų panaudojimo tikslai ir duomenų sunaikinimas:

Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui ir apgynus mokslinį darbą, visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys portale bus pilnai sunaikinti. Kadangi tyrimas yra anoniminis, negalėsite kreiptis dėl Jūsų duomenų pašalinimo, nes nebus galimybės Jūsų identifikuoti.


Kontaktai:
Jei turite (ar turėsite) klausimų ir pageidaujate (ar pageidausite) detalesnės informacijos apie tyrimo eigą, ar po jo, galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Astą Žilinskaitę elektroniniu paštu: [email protected]

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Sutikimas. Ar sutinkate dalyvauti tyrime? (atsakymas privalomas)

Toliau pateikiami klausimai apie jūsų savijautą darbe, įsijautimą į darbą bei suvokiamą požiūrį. Pasirinkite vieną jums labiausiai tinkantį atsakymą prie kiekvieno teiginio ir jį pažymėkite.

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Iš dalies nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies sutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Savo darbe jaučiuosi trykštantis (-i) energija
Savo darbe jaučiuosi tvirtas (-a) ir energingas (-a)
Pabudęs (-usi) ryte, džiaugiuosi, kad eisiu į darbą
Galiu dirbti ilgą laiką, be pertraukų
Darbui atsiduotu visa širdimi
Tęsiu savo pradėtą darbą, nors jis man ir nesiseka
Manau, kad mano darbas yra prasmingas ir tikslingas
Į savo darbą žiūriu entuziastingai
Mano darbas įkvepia mane
Aš didžiuojuosi savo darbu
Darbas man sukelia daug iššūkių
Kai dirbu, laikas praeina nepastebimai
Dirbdamas (-a) pamirštu viską, kas dedasi aplinkui
Jaučiuosi laimingas (-a), kai dirbu intensyviai
Visiškai panyru į savo darbą
Visiškai susitelkiu ir įsijaučiu į savo darbą
Man sunku atsitraukti / atsiriboti nuo darbo net esant ne darbo vietoje

Toliau pateikti teiginiai apie jūsų ir kolegų požiūrį į jūsų darbą, karjerą. Pasirinkite vieną labiausiai jums tinkantį atsakymą prie kiekvieno teiginio ir jį pažymėkite.

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Iš dalies nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies sutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Kai kurie kolegos mano, kad nesu toks atsidavęs (-usi) karjerai dėl savo amžiaus
Kai kurie mano kolegos jaučia, kad dėl savo amžiaus turiu mažiau prisidėti
Jaučiu, kad mano karjeros galimybės yra ribotos dėl mano amžiaus
Kai kurie kolegos mano, kad turiu mažiau galimybių dėl savo amžiaus
Mano amžiaus žmonės dažnai susiduria su šališku vertinimu darbo vietoje

Jūsų lytis

Jūsų amžius (atsakymą įrašykite)

Jūsų išsilavinimas. Pasirinkite vieną variantą

Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?

Jūsų darbo stažas dabartinėje darbovietėje. Atsakymą įrašykite suapvalindami iki pilnų metų.

Jūs šiuo metu užimate: