Userjustas7e
Vieša
Pranešti

Visuomenės požiūris į vaiko teises ginančius įstatymų pakeitimus

Esame Vilniaus Universiteto teisės fakulteto 3-ojo kurso studentai. Per pastaruosius metus žiniasklaidoje plačiai paplito straipsnių bei reportažų apie elgesį su vaikais. Buvo pateiktas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektas. Ši apklausa ir yra susijusi tiek su šiuo projektu, tiek visuomenės požiūriu į smurtą šeimoje apskritai. Apklausa yra anoniminė.

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kokiu būdu, Jūsų nuomone, pasireiškia smurtas artimoje aplinkoje?
Ar asmeniškai esate susidūrę (prieš jus buvo naudojamas, naudojote, savo aplinkoje girdėjote apie tai) su bent viena iš smurto artimoje aplinkoje formų?
Jeigu susidūrėte, tai su kuria smurto forma prieš vaikus?
Ar fizinės bausmės, Jūsų nuomone, yra pateisinamos kaip auklėjamoji priemonė?
Ar išgirdę apie bent vieną smurto prieš vaikus formą savo aplinkoje, arba kaimynystėje apie tai praneštumėte atsakingoms valstybės institucijoms?
Ar, Jūsų nuomone, valstybė drausdama "beržinę košę", per daug kišasi į šeimos santykius?
Ar, Jūsų nuomone, valdžios institucijos pakankamai informavo visuomenę apie Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus?