antanas.vaitkus90
Vieša
Pranešti

Visuomenės nuomonė apie eugeniką

Šia apklausa siekiama ištirti visuomenės žinias bei nuomonę apie eugeniką.

 

Eugenika - pseudomokslinė teorija, teigianti, jog taikant genetikos žinias galima sukurti tobulą žmonių rasę. Žmonėms neatliekamos jokios genetinės modifikacijos, bet kontroliuojama, kurie iš jų gali susilaukti palikuonių. Taikant eugeniką praktikoje buvo kastruojami nusikaltėliai, alkoholikai, psichiniai ligoniai, žmonės, nešiojantys genetinių ligų genus. Nacizmas šią ideologiją iškreipė pateisinti žmonių žudymui.

Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Ar prieš šią apklausą buvote susidūrę su terminu „eugenika“? (detalus termino apibrėžimas apklausos aprašyme)
Ar pritariate pirminei, nacizmo neiškreiptai, eugenikos teorijai?
Ar pritartumėte siūlymui chemiškai kastruoti nusikaltėlius recidyvistus?
Kurias iš šių priežaščių laikytumėte pakankamai svariomis chemiškai kastruoti žmogų, ar kitaip jam uždrausti susilaukti palikuonių?
Galbūt žinote kitų priežaščių, kuriomis pateisintumėte cheminę kastraciją eugenikos pagrindu? Aprašykite.
Ar manote, jog eugenika turėtų būti taikoma Lietuvoje?
Kaip manote, ar eugenika vis dar taikoma pasaulyje šiais laikais?
Galbūt turite argumentų už ar prieš eugenikos taikymą? Įvardinkite juos.