Raimonda2023
34
Vieša
Pranešti

VIRTUALIŲ KOMANDŲ LYDERIŲ KOMUNIKACINĖ ELGSENA

Gerb. respondente,

Maloniai prašau Jūsų sudalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti virtualių komandų lyderių komunikacinės elgsenos veiksnius. Pildydami anketą remkitės savo darbine patirtimi esamoje darbovietėje. Jūsų dalyvavimas labai svarbus šio tyrimo sėkmei. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą. Dalyvavimas tyrime anonimiškas. Tyrimo rezultatai bus naudojami moksliniais tikslais, rengiant magistro baigiamąjį darbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek laiko esate/ buvote virtualios komandos narys?
2. Kokio pobūdžio komanda tai yra/ buvo?
3. Kiek narių yra/ buvo komandoje?
4.Kiek jūsų komandos lyderio lyderystės stiliui būdingi šie bruožai (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Skatina mane savimi didžiuotis
Padeda įveikti kliūtis
Aiškina, kaip svarbu vieniems kitais pasitikėti
Elgiasi pagal vertybes
Išreiškia pasitikėjimą
Padrąsina
Kalba su entuziazmu
Skatina pergalvoti idėjas iš naujo
Skatina reikšti idėjas
Skatina mąstyti netradiciškai
Skatina argumentuoti
Pataria, kaip tobulėti
Akcentuoja stipriąsias mano puses
Paremia mano pastangas tobulėti
Skatina mano pasiekimus
5.Kiek jūsų komandos lyderis pasižymi šiomis savybėmis (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Dažnai pyksta ant komandos narių
Pastebi kiekvieną komandos narių ų klaidą
Įvedinėja taisykles ir verčia jų laikytis
Ieško klaidų
Gilinai net ir į nerimtas problemas, nes mano, kad komandos nariai patys jų neišspręs
Tikrina iš komandos narių gautą informaciją
Padeda jeigu mato mano pastangas
Aiškiai apibrėžia kas atsakingas už rezultatų siekimą
Aiškiai apibrėžia, koks atlygis laukia, jei stengsiuos pasiekti rezultatų
Išreiškia džiaugsmą jeigu atitinku jo reikalavimus
6.Kiek jūsų komandos lyderiui vadovaujant pasireiškia šie jo bruožai (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Reaguoja tik jeigu problema labai rimta
Labiausiai reaguoja į nesėkmes, o ne į sėkmes
Jo/ jos požiūris - ,,jeigu nesulūžę, kam taisyti“
Reaguoja tik į chroniškas, ilgalaikes problemas
Dažniausiai nesiima veiksmų problemoms spęsti
Vengia priimti sprendimus
Priešinasi kitų nuomonių išsakymui
Užtrunka, kol pateikia atsakymus
7.Kiek jūsų komandai būdingi šie bruožai (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Mūsų komandos lyderis tik vadovauja atskirų užduočių atlikimui
Sprendimus komandoje priima bent keli komandos nariai bendrai
Komandos nariai daro didelę įtaką vienas kitam
Mūsų komandoje lyderiais galima pavadinti kelis asmenis
8.Kiek jūsų komandos lyderis imasi šių veiksmų komandoje (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
VisadaDažnaiKartaisLabai retaiNiekada
Imasi valdyti konfliktus, jeigu jie kyla tarp komandos narių
Visada išaiškina atskirų komandos narių pareigas komandoje ir jiems skiriamas užduotis
Koordinuoja atskirų komandos narių užduočių atlikimą, vertina, kiek jie susiderinę
Skiria individualų dėmesį virtualios komandos nariams
Su komandos nariais palaiko individualią komunikaciją
Stengiasi didinti pasitikėjimą tarp komandos narių.
Imasi veiksmų siekdamas suvaldyti kultūrinę įvairovę (pvz., jeigu komandoje dirba skirtingų tautybių žmonės)
9.Kiek pritariate šiems teiginiams, jog jūsų komandos lyderis komandoje stengiasi (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai pritariuDidžia dalimi pritariuNei pritariu, nei nepritariuDidžia dalimi nepritariuVisiškai nepritariu
Dalintis informacija su komandos nariais
Kad komanda bendrai atšvęstų sėkmę
Užtikrinti, kad vienų komandos narių sukauptos ar sukurtos naujos žinios, patirtis būtų pasidalyta su kitais komandos nariais
Rinkti ir apdoroti informaciją, kuri leistų matyti platesnį komandos vaizdą
10. Kokios informacinės technologijos naudojamos komunikacijai jūsų virtualioje komandoje palaikyti (pažymėkite visus tinkančius atsakymų variantus)?
11. Ar lyderis pats asmeniškai pasirūpina arba paveda kitam asmeniui pasirūpinti, kad jūs turėtumėte prieigą prie reikiamų informacinių technologijų?
12.Kiek jūsų komandos lyderiui būdingi šie socialiniai gebėjimai (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Gebėjimas perteikti viziją
Gebėjimas kurti komandos narių pasitikėjimą savimi
Gebėjimas įkvėpti komandos narius ir juos motyvuoti
Efektyvaus bendravimo su komandos nariais gebėjimas
Gebėjimas kurti tarpasmeninius santykius
Gebėjimas formuoti ir valdyti komandą
Gebėjimas valdyti konfliktus
Gebėjimas efektyviai bendradarbiauti
Gebėjimas reaguoti į klaidas
Gebėjimas palaikyti grįžtamąjį ryšį su komandos nariais
Tolerancija įvairovei
Gebėjimas dalintis savo sukaupta patirtimi
13.Kiek jūsų komandos lyderiui būdingi šie emociniai gebėjimai (Įvertinkite pasirinkdami tinkamą atsakymo variantą kiekvienam teiginiui)?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Savęs valdymas
Emocinis brandumas
Emocinis stabilumas
Atsparumas stresui
Savikontrolė
Adekvatus savęs vertinimas
Savęs motyvavimas
Empatija
Kitų žmonių jausmų ir emocijų atpažinimas
Kitų žmonių jausmų ir emocijų valdymas
Gebėjimas motyvuoti kitus komandos narius
14.Įvertinkite, kiek bendrai komunikacija jūsų komandoje yra efektyvi, vertinant pagal šiuos kriterijus?
Visiškai taipDidžia dalimi taipNei taip, nei neDidžia dalimi neVisiškai ne
Komunikacija mūsų komandoje yra savalaikė, t.y. duomenys perduodami tada kada reikia, kol yra aktualūs
Informacijos perdavimas komandoje yra greitas
Komandos komunikacijos kaštai tenkina komandos nariius
Komandoje vykstanti komunikacija prisideda prie komandos iškeltų tikslų pasiekimo
15. Jūsų lytis?
16. Jūsų amžius?
17. Jūsų išsilavinimas?