Mefist
Vieša
Pranešti

Virtualaus marketingo naudojimas

Sveiki, čia atliekama fiktyvi apklausa su moksliniais tyrimais susijusiam reikalui universitete. Teoriškai ji turėtų būti skirta apklausti leidybos įmones, užsiimančias moksline leidyba, tačiau darbui paskaitoje puikiai tinka ir draugų/kolegų atsakymai. Įsivaizduokite, kad esate marketingo specialistas/vadovas, dirbantis mokslinės leidybos versle.
1. Kiek metų vykdote savo veiklą?Privalomas
2. Nurodykite įmonės darbuotojų skaičių:Privalomas
3. Kaip svarbiai vertinate savo teikiamas paslaugoms virtualioje erdvėje?Privalomas
4. Ar sudaromi virtualaus marketingo planai?Privalomas
5. Kokias virtualaus marketingo priemones naudojate? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
6. Kas skatina įgyvendinti virtualaus marketingo priemones? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
7. Kokios kliūtys iškyla įgyvendinant virtualaus marketingo priemones? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas
8. Kiek procentų sąnaudų sudaro virtualaus marketingo veikla?Privalomas
9. Kiek % visų marketingo išlaidų yra skirtos virtualiam marketingui?Privalomas
10. Kiek procentų paslaugų teikimas virtualiu būdu yra pigesnis nei tradicinis paslaugų tiekimo būdas?Privalomas
11. Kiek procentų pelno sudaro virtuali veikla?Privalomas
12. Penkiabalėje sistemoje įvertinkite virtualaus marketingo priemonių reikšmingumą nurodytoms sritims (5 – labai svarbu; 4 – svarbu; 3 – nelabai svarbu; 2 – nesvarbu; 1 – visai nesvarbu):Privalomas
54321
esamų akcininkų, kreditorių, rėmėjų išlaikymui
potencialių investuotojų pritraukimui
esamų skaitytojų išlaikymui
rinkos plėtra Lietuvoje
rinkos plėtra užsienyje
el. žurnalo tobulinimui
papildomų pajamų gavimui
13. Kaip, Jūsų nuomone, pasikeitė grynasis pelningumas pradėjus vystyti virtualų marketingą?Privalomas
14. Kokie yra Jūsų ateities planai virtualaus marketingo atžvilgiu?Privalomas
15. Kokios naudos tikitės gauti iš virtualaus marketingo priemonių įgyvendinimo ateityje? (pažymėkite visus tinkamus variantus)Privalomas