VIETOS.org: Tuščių viešųjų erdvių gaivinimas Lazdynų mikrorajone - 5

Apklausa yra sudėtine VIETOS.org projekto dalis. Jo tikslas - bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, paskatinti tuščių posovietinių viešųjų erdvių atgaivinimą gyvenamuosiuose rajonuose.

Kaip Jūs tokį žemės plotelį įsirengtumėte?
ten gyvena labai daug žmonių. Kiemas užstatytas naujais namais. Norint turėti automobilių aikštelių, ten tikrai nėra vietos sodeliams. Nebent ant namų stogų.