VIETOS.org: Tuščių viešųjų erdvių gaivinimas Lazdynų mikrorajone - 3

Apklausa yra sudėtine VIETOS.org projekto dalis. Jo tikslas - bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, paskatinti tuščių posovietinių viešųjų erdvių atgaivinimą gyvenamuosiuose rajonuose.

Kas viešosiose erdvėse labiausiai NEpatinka?
Apleistos neprižiūrimos teritorijos, sutrūkinėjusios šaligatvio plyteles, vasara ilgai nepjaunama žolė. pirmiausiai reikia sutvarkyti ir prižiūrėti aplinką
prasta šaligatvių būklė