VIETOS.org: Tuščių viešųjų erdvių gaivinimas Lazdynų mikrorajone - 14

Apklausa yra sudėtine VIETOS.org projekto dalis. Jo tikslas - bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, paskatinti tuščių posovietinių viešųjų erdvių atgaivinimą gyvenamuosiuose rajonuose.

Kas, Jūsų manymu, turėtų namo aplinką tvarkyti?
kiekvienas namo gyvenatojas turėtų prisidėti prie aplinkos tvarkymo ir padėti institucijoms prižiūrėti teritoriją, kurioje gyvena.
pagal galimybes visi galėtų prisidėti
želdynų po langais tvarkymas- gyventojų/namo bendrija, vaikų aikštelės įrengimas - seniūnija