VIETOS.org: Tuščių viešųjų erdvių gaivinimas Lazdynų mikrorajone - 13

Apklausa yra sudėtine VIETOS.org projekto dalis. Jo tikslas - bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, paskatinti tuščių posovietinių viešųjų erdvių atgaivinimą gyvenamuosiuose rajonuose.

Kas, Jūsų manymu, turėtų namo aplinką tvarkyti?
prižiūrėti sutvarkytą aplinką turėtų kiekvieno namu bendruominė
Turėtų būti bendradarbiavimas
namo bendrija, kuri valdytų jai priskirtą namo sklypą