Useringrida.zyvatkauskaite
Results93
Vieša
Pranešti

Vartotojų poreikis ir galimybės vietos maisto sistemos organizavimui Raseinių rajone

Gerb. maisto ir žemės ūkio produktų vartotojau,

Aleksandro Stulginskio Universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė Ingrida Žyvatkauskaitė atlieka tyrimą „Vietos maisto sistemos organizavimo poreikio ir galimybių vertinimas Raseinių rajone“ ir siekia nustatyti Raseinių rajono gyventojų – maisto produktų vartotojų poreikius ir galimybes vietos maisto sistemos organizavimui.

Tyrimas yra finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos socialinio fondo. 

Anketa yra anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį, jį įvertinkite ir pasirinkite tinkamiausią Jums variantą. Jei Jūsų atveju tinka keletas variantų, tai pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, arba įrašykite savo atsakymą.

Daugiau apie projektą galite paskaityti: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/vietos-maisto-sistemos-organizavimo-scenarijai-raseiniu-rajono-atvejis

Iš anksto dėkojame Jums už atsakymus ir sugaištą laiką!

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar rūpinatės savo sveikata?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Ar vartojate ekologišką maistą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kokie veiksniai lemia Jūsų sprendimą pirkti ekologiškus produktus?Privalomas
Pasirinkite visus Jums tinkančius variantus
Į ką kreipiate dėmesį rinkdamiesi maisto produktą?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Aukšta kokybė
Prieinama kaina
Maistingumas
Kokybiška pakuotė
Prekinis ženklas
Pasitikėjimas gamintoju
Produktų unikalumas (kiti gamintojai tokių produktų negali pasiūlyti)
Produktų ekologiškumas
Sąžiningai parduodama
Edukacinė prasmė
Socialinė ir kultūrinė prasmė
Ar rinkdamiesi maisto produktus teikiate pirmenybę Lietuvos gamintojų produktams?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Ar rinkdamiesi maisto produktus teikiate pirmenybę Raseinių rajono ar savo atstovaujamo kaimo ūkininkų produktams?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Jei rinkdamiesi maisto produktus teikiate pirmenybę Raseinių rajono ar savo atstovaujamo kaimo ūkininkų produktams, kokiems maisto produktams Jūs teikiate prioritetą?
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Sertifikuotiems nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų (išskirtinės) kokybės produktams
Sertifikuotiems ekologiniams produktams
Sertifikuotiems tautinio paveldo produktams
Tradiciniams produktams
Produktams tiesiogiai iš ūkio
Pigesniems produktams
Naujiems produktams
Kas Jums yra svarbu perkant maisto ir žemės ūkio produktus?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Tik vartojamosios produkto savybės
Nevartojamosios produkto savybės (pvz. santykiai su pardavėju, vietovė, kurioje pagamintas produktas)
Kur dažniausiai perkate maisto produktus?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visada perkuDažnai perkuKartais perkuNeperku
Prekybos centruose
Ekologiškų produktų parduotuvėse/skyriuose
Specializuotose maisto produktų parduotuvėse
Tiesiogiai ūkininkų ūkiuose
Ūkininkų turguose (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Mobiliuose turgeliuose (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Užsisakau internetu ir atveža į namus
Atveža patys ūkininkai į namus
Kur dažniausiai perkate žaliavinius (pvz., daržovės) produktus?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visada perkuDažnai perkuKartais perkuNeperku
Prekybos centruose
Ekologiškų produktų parduotuvėse/skyriuose
Specializuotose maisto produktų parduotuvėse
Tiesiogiai ūkininkų ūkiuose
Ūkininkų turguose (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Mobiliuose turgeliuose (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Užsisakau internetu ir atveža į namus
Atveža patys ūkininkai į namus
Kokiu atstumu kilometrais nuo Jūsų namų yra maisto produktų pardavimo vietos, kuriose, Jūs perkate produktus?Privalomas
Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkamą km. skaičių
Mažiau nei 5 km.Nuo 5 km. iki 10 km.Nuo 10 km. iki 15 km.Nuo 15 km. iki 20 km.Nuo 25 km. iki 30 km.Daugiau nei 30 km.
Prekybos centras
Ekologiškų produktų parduotuvė/skyrius
Specializuota maisto produktų parduotuvė
Ūkininkų ūkis
Ūkininkų turgus (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Mobiliusis turgelis (ūkininkai patys parduoda betarpiškai)
Ar esate girdėję apie vietos maisto sistemą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kuris teiginys, Jūsų nuomone, geriausiai apibūdina vietos maisto sistemą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kuri apibrėžtis, Jūsų nuomone, geriausiai apibūdina vietinį produktą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks atstumas galėtų apibrėžti vietinį produktą?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Ar perkate vietinius produktus?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kokios priežastys Jus skatina pirkti vietinius produktus?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Pasitikiu maisto produktų gamintojais ir kokybe
Geros produkto skonio savybės
Produkto maistingumas
Gamintojas suteikia daug informacijos apie produktą
Gamintojas suteikia konsultacijas apie vartojimą
Individualizuotas produktas, produktas atitinka mano poreikius
Turiu galimybę bendrauti su gamintoju
Produktas transportuojamas trumpą kelią, mažinama aplinkos tarša
Prisidedu prie vietos ekonomikos
Prisidedu prie smulkių ūkių konkurencingumo stiprinimo
Puoselėjama Visuomenės sveikata
Puoselėjama vietos kultūra
Kokie veiksniai riboja vietinių produktų pirkimą?Privalomas
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Pirkti nepatogu (priklauso nuo oro, derliaus, ūkininko galimybių ir kt. sąlygų)
Neužtenka laiko susitarti, asmeniškai nuvykti
Nėra galimybės pirkti arti namų
Netinkamas produktų laikymas
Aukštos produktų kainos
Mažai informacijos apie vietos produktų pardavimo vietas
Nepatrauklus pardavimo būdas
Vietos ūkininkai tiesiogiai maisto produktų neparduoda
Ar reikia kurti vietos maisto sistemą Raseinių rajone?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Jei į ankstesnį klausimą atsakėte „Taip“, tai kodėl, Jūsų nuomone, reikia kurti vietos maisto sistemą Raseinių rajone?
Įvertinkite visus pateiktus variantus
Visai nesvarbuNelabai svarbuSvarbuLabai svarbu
Vartotoją pasieks sveikesni produktai
Stiprinama vietos ekonomika
Didinamas visuomenės saugumas
Mažinamas aplinkos užterštumas
Gerinama visuomenės sveikata
Didinama produkto pridėtinė vertė
Palaikomas tiesioginis ryšys tarp gamintojo ir vartotojo
Glaudžiai susiejamas produktas ir vietovė, kurioje jis pagamintas
Bus palaikomas vietos ūkių konkurencingumas
Kaip Jums būtų patogiausia pirkti savo seniūnijoje/rajone pagamintą produkciją?Privalomas
Pasirinkite visus Jums tinkančius variantus
Kokia Jūsų lytis?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
Kokia Jūsų gyvenamoji vieta?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą