Vartotojo elgsenos tyrimas

Apklausa sudaryta norint įsigilinti į vartotojų elgseną prekių ar paslaugų rinkimesi, pirkime bei vartojime.

Gyvenamasis miestas?
USA
Šalčininkai
Helsingborg/Sweden
Malmö
Alytus
Gargždai
Ukmergė