Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. elektroninių paslaugų vartotojų apklausa

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. elektroninių paslaugų vartotojų apklausa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokiomis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektroninėmis paslaugomis naudojotės?

2. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai?

3. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus?

4. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą? (Paaiškinimas: Ar pateikiama informacija, detalizuojanti elektroninės paslaugos teikimo sąlygas, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt. svarbius aspektus, yra aiški, struktūruota ir aktuali?)

5. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos?

6. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais? (Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankami ir patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai, el. pašto adresai, tiesioginio bendravimo internetu galimybė ar kt.)?)

7. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai? (Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?)

8. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai? (Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?)

9. Ar sutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją?

10. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus?

11. Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai dėl elektroninių paslaugų tobulinimo: