Userdelionyteg
Vieša
Pranešti

Vaikų popamokinės veiklos korepetitorių poreikis į namus - tyrimas

Sveiki, esu pedagogikos 4 kurso studentė ir šiuo metu atlieku empirinį rinkos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti tėvų požiūrį ir poreikį vaikų užsiėmimams jų pačių namuose.

Anketa labai trumpa!

Svarbu! Tyrime dalyvauti rekomenduotina tėvams, auginantiems vaikus nuo 4 iki 14 m.

Tyrimas atliekamas rengiamam bakalauro darbui, kurio tema - "Ikimokyklinio ir vyresnų iki 14 metų vaikų užimtumo problematika Vilniuje". Darbo tikslas - išsiaiškinti koks yra poreikis vaikus užimti būreliais, muzikos, dailės ar kitais kūrybiniais darbais, kai paslauga teikiama atvykstant į namus. 

Apklausoje bus naudojami tik bendri demografiniai duomenys, o su apklausos rezultatais galėsite susipažinti taip pat čia, nes rezultatai bus viešai prieinami.

Ačiū už pagalbą!

Pic
Ar jūsų vaikas/vaikai lanko būrelį/užsiėmimą?Privalomas
Kokį būrelį/užsiėmimą vaikas lanko/kokį norėtumėte, kad lankytų?Privalomas
Kokios priežastys lemia/lemtų jog jūs vaikui užrašote papildomą užsiėmimą?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kokiam užsiėmimo teikimo būdui teikiate/teiktumėte pirmenybę? Įvertinkite variantus pagal prioritetus. 1-neteikiu pirmenybės 7 - teikiu pirmenybę/ (Dėmėsio, vertinikite kaip nesant karantino apribojimams)Privalomas
1234567
Įmonė/įstaiga įsikūrusi mieste, vyksta grupiniai užsiėmimai
Įmonė/įstaiga įsikūrusi mieste, vyksta individualūs užsiėmimai
Individualūs užsiėmimai pas mokytojus namuose
Individualūs užsiėmimai, kai mokytojas atvyksta į namus
Nuotolinis mokymas (net ir pasibaigus pandeminei situacijai)
Kokiam užsiėmimo teikimo būdui teikiate pirmenybę?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Su kokiais keblumais susiduriate, jei vaikas lanko užsiėmimą ne namuose? (slinkti į kairę - jei variantui nepritariate // į dešinę - jei stipriai pritariate variantui)Privalomas
Didelė kaina
Vaikas nenoriai vyksta į užsiėmimų vietą
Atstumas iki užsiėmimo vietos/gaištasi laikas nuvežti vaiką
Vaikas nenoriai mokosi
Sunku rasti tinkamą įstaigą/mokytoją
Nėra įdomių įtraukiančių veiklų
Nesusiduriu/nelanko
Kiek pamokų to paties užsiėmimo vaikas turi per savaitę?Privalomas
Kiek už kokybišką valandinę pamoką mokate/sutiktumėte mokėti įstaigai/privačiam mokytojui? (Eur.)Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kas labiausiai svarbu, jei mokytojas atvyksta dėstyti užsiėmimą į namus? (slinkti į kairę - jei variantui nepritariate // į dešinę - jei stipriai pritariate variantui)Privalomas
Kvalifikacija/patirtis
Rekomendacijos iš kitų šeimų apie mokytoją
Lytis/amžius
Bendros kalbos radimas su vaiku
Patikimumas/saugumas/neteistumas
mokėjimas įtraukti/įdomios priemonės/turinys
Dabar, dar kartą konkrečiau įvertinkite užsiėmimo teikimo būdo privalumus.Privalomas
12345
Teikiu pirmenybę kai mokytojas atvyksta į namus.
Teikiu pirmenybę, kai vaikas lanko užsiėmimus įstaigoje
Jūsų lytisPrivalomas
AmžiusPrivalomas
Mėnėsio vidutinės pajamos į rankas, vienam šeimos ūkiui (Eur.)Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami