Vaikų popamokinės veiklos korepetitorių poreikis į namus - tyrimas

Sveiki, esu pedagogikos 4 kurso studentė ir šiuo metu atlieku empirinį rinkos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti tėvų požiūrį ir poreikį vaikų užsiėmimams jų pačių namuose.

Anketa labai trumpa!

Svarbu! Tyrime dalyvauti rekomenduotina tėvams, auginantiems vaikus nuo 4 iki 14 m.

Tyrimas atliekamas rengiamam bakalauro darbui, kurio tema - "Ikimokyklinio ir vyresnų iki 14 metų vaikų užimtumo problematika Vilniuje". Darbo tikslas - išsiaiškinti koks yra poreikis vaikus užimti būreliais, muzikos, dailės ar kitais kūrybiniais darbais, kai paslauga teikiama atvykstant į namus. 

Apklausoje bus naudojami tik bendri demografiniai duomenys, o su apklausos rezultatais galėsite susipažinti taip pat čia, nes rezultatai bus viešai prieinami.

Ačiū už pagalbą!

Vaikų popamokinės veiklos korepetitorių poreikis į namus - tyrimas
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar jūsų vaikas/vaikai lanko būrelį/užsiėmimą?  ✪

Kokį būrelį/užsiėmimą vaikas lanko/kokį norėtumėte, kad lankytų? ✪

Kokios priežastys lemia/lemtų jog jūs vaikui užrašote papildomą užsiėmimą? ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Kokiam užsiėmimo teikimo būdui teikiate/teiktumėte pirmenybę? Įvertinkite variantus pagal prioritetus. 1-neteikiu pirmenybės 7 - teikiu pirmenybę/ (Dėmėsio, vertinikite kaip nesant karantino apribojimams) ✪

1
2
3
4
5
6
7
Įmonė/įstaiga įsikūrusi mieste, vyksta grupiniai užsiėmimai
Įmonė/įstaiga įsikūrusi mieste, vyksta individualūs užsiėmimai
Individualūs užsiėmimai pas mokytojus namuose
Individualūs užsiėmimai, kai mokytojas atvyksta į namus
Nuotolinis mokymas (net ir pasibaigus pandeminei situacijai)

Kokiam užsiėmimo teikimo būdui teikiate pirmenybę?  ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Su kokiais keblumais susiduriate, jei vaikas lanko užsiėmimą ne namuose? (slinkti į kairę - jei variantui nepritariate // į dešinę - jei stipriai pritariate variantui) ✪

Kiek pamokų to paties užsiėmimo vaikas turi per savaitę? ✪

Kiek už kokybišką valandinę pamoką mokate/sutiktumėte mokėti įstaigai/privačiam mokytojui? (Eur.) ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi

Kas labiausiai svarbu, jei mokytojas atvyksta dėstyti užsiėmimą į namus? (slinkti į kairę - jei variantui nepritariate // į dešinę - jei stipriai pritariate variantui) ✪

Dabar, dar kartą konkrečiau įvertinkite užsiėmimo teikimo būdo privalumus.  ✪

1
2
3
4
5
Teikiu pirmenybę kai mokytojas atvyksta į namus.
Teikiu pirmenybę, kai vaikas lanko užsiėmimus įstaigoje

Jūsų lytis ✪

Amžius ✪

Mėnėsio vidutinės pajamos į rankas, vienam šeimos ūkiui (Eur.) ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi