Uservaitiekute1987
Vieša
Pranešti

VAIKŲ PIRMŲJŲ METŲ ADAPTACIJOS YPATUMAI IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE - kopija

Esu, Aušra Žukauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo studijų programos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas – atskleisti tėvų požiūrį į adaptacijos ypatumus ikimokyklinėjė ugdymo įstaigoje.

Anketa yra anoniminė, garantuojamas visiškas duomenų konfidencialumas. Apklausos rzultatai bus naudojami tik baigiamojo darbo (kursinio) tyrimo tikslais. Pažymėkite atsakymus, tiksliausiai atitinkačius Jūsų nuomonę ir/ar parašykite atsakymus į klausimus be nurodytų atsakymo variantų.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą tyrime. Šios anketos rezultatai viešai nebus publikuojami.

Jūsų šeimyninė padėtis? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Jūsų amžius? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Nurodykite savo ikimokyklinio amžiaus vaiko lytį. (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Kelių metų jūsų vaikas pradėjo lankyti ugdymo įstaigą?
Kaip suprantate sąvoką ,,Adaptacija“? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą).
Ar pakankamai turite informacijos apie adaptaciją? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Ar pakankamai gaunate informacijos apie adaptaciją? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Kiek laiko truko Jūsų vaiko adaptacija? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Kaip atsisveikinate su vaiku paliekant jį ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Jūsų nuomone, kas sunkina vaiko adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Jūsų nuomone, kas daro įtaką lengvesnei vaiko adaptacijai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Kada pradėjote bendrauti su būsimos įstaigos vaiko ugdytojais/mokytojais? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Kokios, Jūsų nuomone, yra dažniausios vaikų nesaugumo jausmo išraiškos formos? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Kaip manote, kokios yra svarbiausios pedagogo savybės padedančios vaikui sėkmingai adaptuotis ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Kaip manote, kuo svarbus pedagogo vaidmuo vaiko adaptacijos proceso metu? (Pažymėkite Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus).
Jūsų nuomone, ko reikia, kad vaiko adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būtų lengvesnė? (Įrašykite savo nuomonę).
Jūsų nuomone, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaiga padeda lengvesnei vaiko adaptacijai? (Įrašykite savo nuomonę).